Hradec Králové – Už šestnáct let se o dodávky tepla a teplé vody ve městě pod Bílou věží stará městská akciová společnost Tepelné hospodářství Hradec Králové (THHK), která zároveň pečuje o rozvodnou soustavu ve městě. Že se zdaleka nejedná jen o rutinní činnost prozrazují i letošní novinky.

Letos a během následujících dvou let se THHK chystá investovat 16 milionů korun do moderní technologie dálkových odečtů spotřeby, které přinesou hned několik benefitů pro zákazníky. Především odpadne nutnost pravidelných návštěv na odběrných místech kvůli odečtům spotřeby tepla, měřiče budou totiž tyto informace díky bezdrátovému spojení vysílat samy. Další výhodou nové technologie je také možnost analýzy získaných dat, která umožní včas identifikovat případnou závadu na měřiči a tím i provést její včasnou opravu. Navíc přibývá možnost sledovat na webu THHK svou měsíční spotřebu a v závislosti na ni i upravit aktuálně nastavené zálohy. Nehrozí již tedy, že by nestandardní průběh topné sezóny či z jiných důvodů odlišný odběr tepla zákazník neměl možnost zaznamenat a promítnout do placených záloh.

S další službou se pak THHK chystá přímo do terénu, chce pomáhat svým zákazníkům přímo u nich doma. „Našim zákazníkům nabízíme, že v jejich domě zdarma provedeme kontrolu rozvodů tepla a souvisejících technologií, a pokud zjistíme jakékoliv závady, navrhneme příslušná opatření. Chceme tím pomoct Hradečákům eliminací těchto problémů předcházet havarijním stavům na technologiích a v konečném důsledku tak i ušetřit peníze. V neposlední řadě se snažíme o co nejekologičtější fungování celé soustavy ve městě. Spuštění projektu zbrzdil jarní nástup koronaviru, ale nyní už můžeme začít pomáhat prvním zájemcům,“ vysvětluje předseda představenstva společnosti Jiří Seidler. Projekt je přitom určen všem zákazníkům THHK bez rozdílu. Společnost se sice stará jen o rozvodnou soustavu tak říkajíc k „patě domu“, ovšem ta prochází pravidelnými kontrolami a technickými zkouškami. Z praxe ovšem vyplývá, že k haváriím může docházet na tepelných rozvodech uvnitř domu, které jsou již v majetku jeho vlastníka a kde se často můžou skrývat dosud nezjištěné závady. Proto se THHK rozhodlo být svým zákazníkům nápomocno právě zde.

Není to však poprvé, kdy se THHK zabývá zjišťováním energetických ztrát na území Hradce Králové. V minulosti společnost realizovala například unikátní projekt termovizního snímkování města, které pomohlo odhalit tepelné úniky v řadě objektů a jejich odstraněním dosáhnout značných úspor. Pořízené snímky přitom pomohou i teď – při tepelně-technickém hodnocení odběrného místa odborníci z THHK využijí původní termo­vizní snímek a také snímek aktuální, pořízený speciálně k této příležitosti. „K tomu bychom rádi použili dron, který koupil Magistrát města Hradec Králové a nabízí ho k zapůjčení městským organizacím. Připadá nám to jako smysluplné využití,“ doplňuje Jiří Seidler.

Jste zákazníky THHK a máte zájem o služby, o kterých jste právě četli? Pak není nic jednoduššího, než zavolat na číslo 495 262 663 nebo napsat e-mail na adresu info@thhk.cz. Více informací o službě a kontaktní formulář najdete na
www.thhk.cz/benefity.