Jaký byl tento rok z pohledu teplárny?
Rok 2022 byl rokem plným velkých změn, ať už těch plánovaných či nečekaně nutných, vyvolaných nepředvídatelnými okolnostmi, kdy jsme museli řešit strategická rozhodnutí.
Zásadním projektem z hlediska provozu sítí pro nás bylo dokončení horkovodního přivaděče do TVS Hradiště. Toto byla poslední etapa přechodu z parovodu na horkovod. Do konce listopadu jsme drželi ještě smluvní dodávky technologické páry pro Jitex, od 1.12. 2022 je v provozu pouze horkovod a máme soustavu definitivně převedenou na jediné topné médium – horkou vodu. Tím skončila doba parní tepelné sítě v Písku. Během konverze bylo vybudováno 11,5 kilometru horkovodu, zrušilo se 12,1 kilometru parovodu a proinvestováno bylo 288 mil. Kč bez DPH. Horkovodní provoz znamená snížení tepelných ztrát v rozvodech, snížení spotřeby primárních paliv, zlepšení uhlíkové stopy a efektivnější, komfortnější, bezpečnější distribuci tepla.

Zdroj: Teplárna Písek, a.s.
Podařila se také výměna zbylé části rozvodů na sídlišti Portyč a zrealizovali jsme druhou a třetí etapu Horkovodu Velké náměstí. Dovedení horkovodu do centra města v současné době získalo i bezpečnostní rozměr, kdy dálkové teplo nahradilo nejistý plyn. Z menších akcí zmíním opravu přípojky pro MŠ Pražská, která díky výborné spolupráci zhotovitele a vedení školky proběhla v rekordně krátkém čase.

Zdroj: Teplárna Písek, a.s.
Energetická krize a nejasné dodávky plynu nás postavily před velkou výzvu, a to vyřešit provoz plynového kotle na Výtopně Samoty. Po začátku války na Ukrajině začaly být ceny plynu astronomické. V okamžiku, kdy před létem nebyli dodavatelé schopni říci, zda pro nás budou mít plyn i na rok 2023, věděli jsme, že to může být velký problém. Museli jsme začít jednat okamžitě a rozhodli jsme se pro přestavbu plynového kotle na kombinovaný dvoupalivový zdroj na zemní plyn a LTO. Po čtyřech letech další obrovský zásah do kotelny, v roce 2018 jsme Samoty zrekonstruovali z mazutové kotelny na plynovou. Na realizace této neplánované velké investice ve výši 20 mil. Kč jsme měli časový úsek pouhé 3 měsíce, po ukončení letního provozu a před zimním špičkovacím obdobím. Bylo nutné vyměnit hořáky na kotli, vybudovat novou palivovou trasu, proběhla generální oprava původního olejového hospodářství včetně čistírny zaolejovaných vod. Zároveň bylo provedeno přetypování kotle z parního na horkovodní a s tím spojené úpravy vyvedení tepelného výkonu kotle a na centrální výměníkové stanici. Vše se stihlo a kotel je připraven k provozu v případě potřeby.
Zdroj: Teplárna Písek, a.s.

Jak vidíte topnou sezónu 2022/2023?
Jsme zhruba v půlce topné sezóny a i přes všechny možné obtíže a nejistoty, které nás sužovaly před začátkem zimy, se zdá, že zbytek sezony proběhne bez výpadků. Na letošní zimu jsme připravení, i kdyby teď začala být tuhá. Provoz zajišťují 3 kotle: uhelný a biomasový na teplárně a olejový na Samotách a palivy jsme předzásobeni. Výhodou letošní zimy také bude již jen horkovodní provoz, kdy je možné využít částečnou akumulaci tepla v rozvodech, v případě snížení dodávky tepla na přechodnou dobu.
Zdroj: Teplárna Písek, a.s.

Jaké akce teplárna plánuje na letošní rok?
Máme v plánu výměnu všech předávacích stanic na sídlišti Hradiště. Co se týče velkých výkopů ve městě, které v posledních letech tolik ovlivňovaly dopravu v Písku, tak těch bude minimálně. V přípravě je zhotovení několika nových přípojek, kdy vzhledem k energetické krizi se nám hlásí zájemci o připojení na CZT, kteří doposud byli odběratelé plynu. Pomalu se začíná rýsovat čtvrtá etapa horkovodu v centru, a to napojení staré knihovny, bude se zpracovávat projektová dokumentace a také počítáme s archeologickým průzkumem Alšova náměstí. Naplánovány jsou také generální opravy naší základní výrobní technologie – uhelného kotle a turbíny TG2. S dalšími plány počkáme, až se situace na energetickém trhu stabilizuje.

www.tpi.cz