Tehdy si můj dědeček Josef Kelemen I., který do Břeclavi přišel z Jugoslávie a stal se zde živnostníkem řezníkem-uzenářem, vzal mou babičku Marii Pryčovou, dceru ředitele břeclavského pivovaru. Spolu pak otevřeli Hostinec u Kelemenů, řeznictví a obchod s dobytkem. Hostinec, později nazývaný Hanačka, přerušil po 90 letech svůj provoz díky Covidu-19.

Jejich majetek byl po roce 1948 znárodněn a vzhledem k buržoaznímu původu byl jejich syn Josef Kelemen II. na vojně zařazen k takzvaným „černým baronům“. Po návratu z vojny pro něj nebyla žádná slušná práce, a tak byl přidělen k pohřební službě u Okresního podniku služeb v Břeclavi.

Avšak ani takovéto „ponížení“ nemohlo Josefa Kelemena II. zastavit. Dokázal, že se postaví k jakékoliv práci a umí ji vykonávat velice úspěšně. Vypracoval se až na vedoucího okresní pohřební služby, kdy měl pod sebou i pobočky Břeclav, Mikulov, Hustopeče a Klobouky u Brna. Ve své funkci pozvedl pohřebnictví na jihu Moravy na vysokou úroveň.

Po revoluci zprivatizoval se svou dcerou Marií McDowell břeclavskou pobočku pohřební služby. Tuto svou firmu Kelemen šéfoval od roku 1992 až do své smrti v roce 2011. Po ukončení studia se k otci a sestře přidala i druhá dcera Olga Kelemenová, která firmu po svém otci převzala a vede ji dodnes spolu se svým synem Josefem Kelemenem III., od roku 2000 do současnosti pod názvem Kelemen s. r. o. Břeclav.

Tradice rodinné firmy Kelemen v Břeclavi sahají hluboko do minulostiTradice rodinné firmy Kelemen v Břeclavi sahají hluboko do minulostiZdroj: Kelemen s.r.o./archiv

Jdeme s moderní dobou

V současné době poskytuje naše pohřební služba moderní komplexní služby. Zajišťujeme jak převoz zesnulých (i ze zahraničí), tak i veškeré služby spojené s přípravou smutečního obřadu. Náš vozový park zahrnuje automobily značek VW a Mercedes. Na přání klientů tiskneme u nás v kanceláři parte. Přizpůsobili jsme se i technologiím v nových obřadních síních, leckde lze promítat i fotografie zesnulého na obrazovce či plátně.

Přestože současná rychle se měnící protikoronavirová nařízení nám ztěžují práci, snažíme se, aby naši klienti nepocítili rozdíl proti době nekovidové.

Program obřadů zůstává stejný, snažíme se udržovat i zvyky podle přání pozůstalých tak, abychom dodrželi i aktuálně platná protiepidemická nařízení.

K pozůstalým přistupujeme citlivě stejně, jako v jakékoliv jiné době, poskytujeme jim maximum naší péče. Naší snahou je, aby při vyslovení jména Kelemen, většina břeclavských občanů věděla, komu toto jméno patří, a že znamená zejména tradici, spolehlivost, důvěru a respekt.

Olga Kelemenová

www.kelemen.cz