Technickou část reprezentují obory Vývoj IT a průmyslových aplikací a Informační a 3D technologie ve strojírenství.  Důraz na propojení teoretické a praktické výuky je jedním ze základních kritérií, na něž se klade důraz jak v průběhu vzdělávání, tak i při formulování vzdělávacích plánů jednotlivých oborů. V těchto případech škola pružně reaguje na poptávku na trhu práce, což se reflektovalo především při koncepci oboru Vývoj IT a průmyslových aplikací, kdy byl obor profilován na základě spolupráce s Jihomoravským krajem a klastrem herního průmyslu. Náplň oboru je tvořena na základě požadavků a spolupráce s firmou 2KCzech a firmami herního průmyslu. Žáci pracují s 2D grafikou, vytváří 3D modely v programu 3DsMax, Inventor, programují jednoduché aplikace a www stránky, pracují v herním enginu Unity a Unreal Engine.

Tradiční škola s moderní tváříPráce žáků - propojení modelu v 3DsMaxu a enginu, 4.ročník.Zdroj: Střední škola Strážnice

V odborných předmětech strojírenského zaměření oboru se opět využívá spolupráce s regionálními firmami, žáci jsou vedeni k praktickému uplatnění v profesním životě. Pro práci jsou využívány programy, se kterými se následně absolventi setkají v organizacích a firmách. Nedílnou součástí je schopnost vytvoření výkresové dokumentace v softwaru AutoCad a následné vytvoření 3D modelu kompletní sestavy v programu Inventor nebo Solidworks. Iniciativu žáků škola podporuje možností získání mezinárodního certifikátu společnosti Autodesk v těchto programech. Úroveň praktické výuky můžeme porovnat třeba prostřednictvím soutěží, např. pravidelná účast s pěknými výsledky našich žáků v soutěži v programování CNC strojů řídícím systémem Siemens, kterou ve spolupráci s odbornými firmami každoročně připravuje v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně Svaz strojírenské technologie. V rámci praktického vyučování prochází žáci jednotlivými pracovišti ve zrekonstruovaných a nově vybavených dílnách: dílna CNC strojů, zámečnická dílna, soustružna, frézovna, brusírna a kovárna, kde získají praktické dovednosti, které posléze aplikují při programování CNC strojů.

Tradiční škola s moderní tváříModerní dílny CNC.Zdroj: Střední škola Strážnice

Výuka kreativních uměleckých oborů je opět orientována na praktické uplatnění vědomostí a dovedností nabytých ve škole. V odborných předmětech se žáci učí pracovat s vektorovou grafikou, 3D grafikou, animací, digitalizací výtvarných předloh a jejím dalším využitím, pracují s fotografií, vytváří návrhy oděvů, oděvních doplňků a interiéru, zpracovávají technickou dokumentaci. Při výuce se využívá profesionálního softwarového vybavení a aplikací – SketchUp, Rhinoceros, PDS Taylor, C-Design, Adobe Illustrator, Photoshop aj. Koncepce výuky byla vyprofilována na základě současných trendů v oblasti oděvní a interiérové tvorby, takže žáci jsou vedeni k tomu, aby dokázali oděv, interiér, oděvní či interiérový doplněk nejen navrhnout a vyhotovit, ale také jej vhodně prezentovat. V interiérové tvorbě jsou žáci schopni nejen vytvářet dokumentaci ke svým návrhům, ale v souvislostech zhodnotit estetickou hodnotu materiálů, tvarosloví, barevnosti a designu interiéru. Octnou-li se pak v praxi na jakékoliv pozici, např. v koupelnovém nebo kuchyňském studiu, mohou kvalifikovaně navrhnout optimální řešení daného interiéru. V rámci svých školních projektů zkoumají možnosti spojení svých znalostí z interiérové tvorby a textilního oboru v problematikách, jako je recyklace textilních materiálů pro interiérovou tvorbu, nové materiály pro tvorbu nábytku, využití přírodních textilních materiálů v interiéru a podobně, či vytvářejí designově zajímavé, ale přitom funkční kousky, jako např. paravány, taburety, malé úložné prostory, hodiny, tapety a jiné. Zajímavou oblastí výuky dnešní doby technologií je pro žáky styling a mediální prezentace.

Žáci oboru Aranžér již v rámci výuky realizují skutečné zakázky, např. dekorace prostor na slavnostní příležitosti – svatby, oslavy, plesy, výstavní expozice nebo aranžmá prodejen a výkladních skříní již stálých zákazníků. Zajišťují také sezónní výzdobu školy či přípravu společenských prostor pro školní ples a školní módní přehlídky. Více než kde jinde je zde patrné mezioborové propojení, což můžeme vidět např. v rámci projektů, kdy grafici navrhují potisk textilií, aby jej následně oděvní designéři uplatnili při realizaci výsledných návrhů. Nedílnou součástí činností v oboru Aranžér je i práce s grafickým softwarem.

Tradiční škola s moderní tváříSvatební tabuleZdroj: Střední škola Strážnice

Kromě výše uvedených aktivit věnuje škola v souladu se současnými designovými trendy pozornost také výuce tradičních textilních technik a využití tradičních materiálů a zapojuje se do mezinárodních projektů a workshopů s takovým zaměřením, např. do japonsko-českého projektu zabývajícího se výzkumem barvení tkanin pomocí přírodního indiga (v našem prostředí modrotisk), nebo do norsko-českého projektu zaměřeného na lidový oděv. Tyto a jiné dovednosti uplatňují studenti také v celostátních soutěžích, kde se pravidelně umísťují na čelních pozicích – např. AR JUNIOR, Mladý módní tvůrce ČR, Oděv a textil Liberec, Avantgarda Lysá nad Labem a jiné, či ve Středoškolské odborné činnosti. Krásným dokladem toho, že škola účelně a smysluplně integruje do moderní výuky tradiční technologie s důrazem na lokální kulturní odkaz a řemeslnou propracovanost, je prestižní Národní cena za studentský design, Cena Nadace českého výtvarného umění a Cena veřejnosti, kterážto ocenění v roce 2023 získaly naše žákyně za kolekci Modrotisk. Odborná porota složená z 91 českých i zahraničních designérů, expertů a výtvarníků ocenila nápad, autorský design i preciznost šití. Žáci bodují také v mezinárodních soutěžích, např. Model Young Package. O vysoké úrovni vzdělání svědčí také fakt, že naši žáci byli vybrání do týdenního studijního programu SCAD Summer Seminars v americké Atlantě.

Tradiční škola s moderní tváříTradiční škola s moderní tváříZdroj: Střední škola Strážnice

Kromě výukových aktivit škola připravuje pro žáky řadu možností, jak účelně využít volný čas. Ve škole funguje řada volnočasových kroužků tvůrčího i sportovního charakteru, žáci se účastní i sportovních klání okresního a celorepublikového charakteru. Do výuky jsou také účelně začleňovány zahraniční zájezdy jazykové i poznávací, které jsou realizovány jak autobusem, tak letecky.

V poslední době je často diskutovaným tématem otázka, zda jsou absolventi odborných škol v rámci výuky dostatečně připravováni na to, aby se po maturitě zapojili do pracovního procesu. V případě Střední školy Strážnice lze odpovědně říci, že určitě ano.  Je to škola, která svou pozici tradičního vzdělávacího subjektu na Hodonínsku uměla přizpůsobit aktuální poptávce z mnoha stran a výukový proces „obléct do moderního funkčního kabátu.“