Škola Svítání má mnoho projektů, mezi ty největší patří přestava budovy školy v Klášterní ulici za téměř 150 milionů korun.

„Věříme, že nový dům uprostřed Pardubic, ‚Bezpečný přístav‘, kam budou doplouvat naše koráby - autobusy s dětmi změní dosavadní pohled na občany s handicapem, kteří jsou schopni se zapojit do běžného života, jen o tom veřejnost příliš neví,“ říká dlouholetá ředitelka školy a senátorka Miluše Horská.

Svítání má dlouhou tradici. Kde působíte a pro koho jsou vaše služby určené?
Základní škola a praktická škola  sídlí v Pardubičkách na adrese Komenského, ale další pobočky má v Polabinách, v Nemošicích a také ve Vysokém Mýtě. Jsme netradiční škola bez předsudků, ve které to žije. Pracujeme s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a jsme otevřeni nejen pro ně. Nabízíme originální studijní a rehabilitační programy, jako jsou například fyzioterapie, ergoterapie, muzikoterapie, logopedie, canisterapie i hipoterapie. Tvoříme vlastní učebnice, logopedické pomůcky a pouštíme se do odvážných projektů. Naše děti se mohou zapojit do nevšední zájmové činnosti, jako jsou například břišní tanec, step, jóga, fotografický kroužek, boccia a podobně. V současné době jsme velká parta 120 zaměstnanců, která dohromady pečuje o 185 žáků a 25 klientů v sociálních službách Sociálně terapeutických dílnách a Denním stacionáři. Školské poradenské zařízení Speciálně pedagogické centrum Svítání má ve své péči kolem 800 klientů z Pardubického kraje.

Rekonstrukce budovy školy Svítání v Klásteřní ulici.Rekonstrukce budovy školy Svítání v Klásteřní ulici.Zdroj: Archiv škola Svítání

Pomáháte žákům i s dopravou?
Jistě. Naší další významnou službou pro rodiče je zajištění dopravy jejich dětí svozovými autobusy do školy a ze školy domů. Své služby nabízíme i dospělým, kteří mají touhu se dále vzdělávat a specializovat. Máme například akreditovaný program pro asistenty pedagoga, o který je již dlouhá léta velký zájem.

Mění se nějak přístup ke vzdělávání dětí i dospělých v posledních letech?
Přístup ke vzdělávání u nás je vždy založen na individuálním přístupu ke každému žákovi. Stále se snažíme naše pedagogy vzdělávat a i díky projektům začleňovat nové metody do výuky. Je pravda, že skladba žáků se mění a registrujeme větší zájem žáků se závažnými vadami řeči, poruchami chování a podobně. V posledních letech otevíráme logopedické třídy, o které je značný zájem.

Sháníte v současné době nějaké zaměstnance? Kdo všechno pro vás pracuje?
Ano, nové zaměstnance sháníme soustavně, zejména kvalifikované pedagogy a klinické  logopedy, kterých je nedostatek. Ve škole pracuje široké spektrum pracovníků v první řadě pedagogové, speciální pedagogové, asistenti pedagoga, sociální pracovníci, terapeuti, rehabilitační sestry, ergoterapeuti, řidiči svozových autobusů. Vzhledem k současné situaci předpokládáme, že brzy budeme zaměstnávat asistenty či pedagogy z Ukrajiny.

Věnujete se vzdělávání svých zaměstnanců?
Považujeme ho za prioritu a pedagogům umožňujeme neustálé zvyšování kvalifikace. Někteří naši zaměstnanci jsou dokonce lektory v nabízených kurzech.

Jaké jsou v současné době největší projekty, kterým se věnujete?
Naše škola je zapojena do evropských projektů a tím největším, který můžou nejen Pardubičtí kontrolovat každý den, je přestavba historické budovy školy v Klášterní ulici za téměř 150 milionů korun. Dále jsme zapojeni i do dalších evropských projektů, jako jsou Šablony a Tranzit II. Jde o velké projekty, ve kterých čtyři týmy připravují naše žáky na budoucí život. Rozvíjí sociální dovednosti, praktické činnosti, a to i za pomoci montessori pedagogiky. Dalším zajímavým projektem je budování montessori zahrady v naší pobočce školy v Nemošicích, kde se budou žáci učit nejen hospodařit na pozemku, ale plodiny sami zpracovávat k dalšímu použití. Každý rok si pro naše žáky vymýšlíme činnosti, které jim pomohou žít v budoucnu vlastní samostatný život.

Jak mohou pomoci lidé, kteří by se chtěli podílet na vaší činnosti?
Za jakoukoliv pomoc je naše škola vděčná. Nejen Pardubáci se mohou podílet na dofinancování školního vybavení.

K tomuto účelu jsme zřídili transparentní účet: 35-6934550257/0100.
Lze zaslat i dárcovskou SMS ve tvaru DMS POMOCSVITANI 30, DMS POMOCSVITANI 60, DMS POMOCSVITANI 90 na telefonní číslo 87 777.
Pro více informací navštivte www.spolunapalube.cz.

Plánujete nějaké akce pro širokou veřejnost, kde by se se Svítáním mohli lidé více seznámit?
Máme za sebou Jarní bál. Čekají nás benefiční golfový turnaj a na konci školního roku bychom rádi pozvali všechny současné a bývalé zaměstnance na slavnostní závěr školního roku, naše „Posvítáníčko“. I během několika týdnů o letních prázdninách bude brána naší školy otevřena pro naše studenty a jejich aktivity, z nichž veřejnost zná „Sportiádu“. A v září už nás čeká otevření  přestavěné historické budovy v Klášterní ulici. Předpokládáme, že během měsíce září budeme zvát veřejnost na prohlídku budovy.

Jarní bál.Jarní bál.Zdroj: Archiv škola Svítání

Jaké jsou vaše plány do budoucna?
Plánů máme mnoho, ale tím největším je dokončení přestavby budovy a úspěšné přestěhování. Věříme, že nový dům uprostřed Pardubic, „Bezpečný přístav“, kam budou doplouvat naše koráby – autobusy s dětmi změní dosavadní pohled na občany s handicapem, kteří jsou schopni se zapojit do běžného života, jen o tom veřejnost příliš neví. Tím, že škola pro děti s těžkým handicapem bude přímo v srdci Pardubic, všem na očích, doufáme, že pomůžeme změnit názor na tuto skupinu a budeme postupně budovat značku „Pardubice bez předsudků“. K tomu nám může pomoct i nová interaktivní socha, kterou pro obyvatele Pardubic připravujeme a jejímž autorem je významný český sochař David Černý. Doufáme, že díky nové soše celý projekt přestavby úspěšně dofinancujeme. V neposlední řadě nás čeká nákup nových autobusů, jimiž zajišťujeme svozy dětí každý den do školy a zpět do jejich domovů. I tato činnost je pro školu nejen finančně velmi náročná. 

Dotýká se vás nějakým způsobem situace na Ukrajině?
Ano, samozřejmě. Já osobně situaci na Ukrajině sleduji a snažím se pomáhat. Zapojuji se do různých sbírek. Jsem zvána na mnoho charitativních akcí. Na konci března jsem navštívila Východočeské divadlo a koncert s názvem Společné kořeny/Koncert s Ukrajinou. V naší škole jsme například ve spolupráci s Charitou uspořádali sbírku pro maminky s dětmi. Odnesly si školní potřeby, hračky, dětskou drogerii, pleny, deky, kojenecké láhve a další potřebné věci. Naše děti se zapojily do akce „Školy sbírají starý papír pro Ukrajinu“, a podařilo se odevzdat 153 kilogramů papíru. Výtěžek byl odeslán na konto Člověka v tísni a Oblastní charity Pardubice. V pátek 8. dubna jsme uspořádali ples školy Svítání, kdy půlka výtěžku z tomboly byla odeslána na Dům dobra v Černici na Ukrajině a druhá polovina pomůže naší nové žačce z Ukrajiny, těžce zdravotně postižené šestileté Julii.