Historické centrum obce si uchovalo středověkou dispozici rozmístění usedlostí, kterému vévodí komplex gotického kostela Povýšení sv. Kříže s areálem bývalého hřbitova, do kterého je vetknuta fara a historická dřevěná zvonice z počátku 16. století.

Zdroj: Zadavatel.

Právě do ní byla umístěna expozice o historii obce a okolí. Tato expozice je součástí sítě obdobných venkovských expozic, které byly v roce 2021 podpořeny grantem MAS Železnohorský region a Pardubickým krajem. V rámci její realizace byly provedeny potřebné zásahy, které zabránily pokračování destrukce nosné konstrukce, došlo k jejímu celkovému vyčištění a byl proveden i podrobný stavebně historický průzkum. Díky němu byly například datovány nejstarší dřevěné prvky stavby do roku 1513 a 1514. Samotná zvonice je tzv. štenýřovitého typu, krytá dřevěným bedněním a štípaným šindelem. Zavěšeny na ní jsou dva zvony z let 1464 a 1611. Dodnes slouží příležitostně i svému účelu.

Expozici lze shlédnout po předchozím objednání a domluvě na e-mailové adrese: obec.trebosice@post.cz

Zdroj: Zadavatel.

Obec dále zve k zastavení v rámci vašich cyklovýletů okolím Pardubic. U obecního hostince naleznete dětské hřiště, po obci pak tabule s cyklomapami a informacemi o obci, v jižní části obce je k dispozici workoutové sportoviště a pod bývalým mlýnským rybníčkem příjemné posezení.

Zdroj: Zadavatel.