„Patnáctý ročník Křišťálového kamínku se měl původně uskutečnit 7. října 2020. Vládní nařízení nám sice nedovolila uspořádat akci v obvyklém rozsahu, nicméně o možnost poděkovat lidem, kteří se významným způsobem zapojují do pomoci a péče o druhé, jsme se nehodlali připravit. O to víc, že právě v této době jsou solidarita a vyzdvihování příkladů obětavých lidí tolik potřebné,“ říká Olga Rosenbergerová, ředitelka Asociace TRIGON.

Na Křišťálový kamínek 2020 byly vyhlášeny nominace ve dvou kategoriích: Osobnost – za záslužnou aktivitu při pomoci druhým a Organizace – za mimořádnou aktivitu ve prospěch lidí, kteří se bez solidární pomoci neobejdou.

Oceněné vybírala komise složená ze zástupců správní a dozorčí rady Asociace TRIGON a statutárního města Ostravy. Sošky z českého křišťálu vyrobené ve společnosti Preciosa podle návrhu ostravského výtvarníka a sochaře Marka Pražáka a další ceny obdrželo letos šest lidí.

Křišťálový kamínek v kategorii OSOBNOST získaly:

·  Pavla Olšáková, speciální pedagožka (SPC pro PAS, ZŠ Kpt. Vajdy)
Speciální pedagožka, průkopnice a zakladatelka péče o osoby s poruchou autistického spektra v České republice i na Slovensku; je vždy odhodlaná pomoci a naslouchat jak dětem, tak jejich rodičům.
·  Darja Waczyńská, vrchní sestra (Dětský rehabilitační stacionář při Městské nemocnici Ostrava)
Vrchní sestra Dětského rehabilitačního stacionáře, propagátorka Bobath konceptu a vedoucí rodičovské skupiny svou každodenní činností zlepšuje životy nejen dětí, ale i jejich rodin.
·  Petra Kremerová, vychovatelka (Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava)
Vychovatelka v psychiatrické nemocnici hledá stále nové cesty, jak hospitalizovaným dětem zpříjemnit pobyt a zažívat úspěch i radost; zároveň se s nimi účastní mnoha soutěží a celostátních projektů.
·  Eva Benešová, fyzioterapeutka
Fyzioterapeutka pečující o opěrnou soustavu těla, ale také duše svých svěřenců; kolegové i lidé, kteří prošli její péčí, si váží empatie a lidskosti, s nimiž ke každému člověku přistupuje.
·  Jaroslava Rovňáková, dlouholetá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví (Magistrát města Ostravy)
Dřívější vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví ostravského magistrátu se zasloužila o funkční spolupráci mezi poskytovateli sociálních služeb, podpořila jejich publicitu, kvalitu i dostupnost.

Zdroj: zadavatel inzerce

Z rukou Olgy Rosenbergerové, ředitelky Asociace TRIGON, obdržela Křišťálový kamínek fyzioterapeutka Eva Benešová.

Křišťálový kamínek 2020 získala speciální pedagožka a průkopnice péče o osoby s poruchou autistického spektra Pavla Olšáková.Zdroj: zadavatel inzerce

Křišťálový kamínek 2020 získala speciální pedagožka a průkopnice péče o osoby s poruchou autistického spektra Pavla Olšáková.

Za dlouhodobou práci a obětavou pomoc druhým byla oceněna dřívější vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví ostravského magistrátu Jaroslava Rovňáková.Zdroj: zadavatel inzerce

Za dlouhodobou práci a obětavou pomoc druhým byla oceněna dřívější vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví ostravského magistrátu Jaroslava Rovňáková.

Křišťálový kamínek v kategorii ORGANIZACE získal:
Zdravotní klaun o.p.s.

Dobročinná organizace s národní i mezinárodní působností pomáhá dětským a geriatrickým pacientům procházet procesem léčby s úsměvem; přináší tak radost a dobrou náladu do míst, kde je jich nejvíce potřeba.

Organizátoři děkují za pochopení a všem přejí pevné zdraví.

Všechny informace o Evropských dnech handicapu jsou k dispozici na www.edhostrava.cz.

Projekt EDH 2020 je realizován s finanční podporou Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostravy.

Zdroj: zadavatel inzerce