Na naší školu, které říkáme TRIA www.tria-tr.cz se vrací již druhá generace žáků a vrací se rádi. Od svého vzniku jsme v mnohém pokročili, reagujeme pružně na požadavky zaměstnavatelů i vysokých škol, stále zůstáváme školou menší, moderně vybavenou a bezbariérovou. Právě velikost, v našem případě „malost“ a rodinné prostředí, nám umožňuje reagovat na rychle se měnící svět i trh práce. Ctíme individuální a respektující přístup a víme, že žijeme v době stále neustálých a rychlých změn, kterým se ani my, ani naši absolventi nevyhneme.

Zdroj: TŘINECKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY, s.r.o.

A tak nezbývá než si osvojit dovednosti budoucnosti, které nám zajistí, že se s nimi zvládneme vyrovnat. Zatímco v minulosti se změny odehrávaly v průběhu 20 let, nyní je to v průměru 2–5 let, což je přibližně doba, kterou u nás žáci prožijí. Tomu odpovídá i zkracující se životnost odborných dovedností.

Jak se můžeme připravit na budoucnost, když nevíme, jaká bude? Sázkou na jistotu v nejistých dobách se stávají měkké dovednosti, tzv. soft skills, jejichž výhodou je, že je lze uplatnit v jakémkoliv odvětví a po celý život. A tvoří důležitý základ pro budování odborných, tzv. tvrdých dovedností, které se proměňují někdy až ve zběsilém tempu.

Na naší škole si zvyknete překonávat překážky, řešit složité problémy, kriticky myslet. Vždy oceníme kreativitu a vlastní názor. Ale nezůstanete jen ve škole. U nás propojujeme teorii s praxí. Po celou dobu studia absolvujete odborné praxe ve firmách a úřadech, umožníme vám vyrazit v rámci ERASMUS+ do zahraničí za nenahraditelnými zkušenostmi, užijete si spoustu projektových dnů a mimoškolních akcí.

Věříme, že naše škola skutečně otevře každému dveře do světa …

V současné době nabízíme tři maturitní obory: technický Informační technologie  a 2 ekonomické Obchodní akademie  a Veřejnosprávní činnost. Všechny obory jsou s rozšířenou výukou cizích jazyků a byly, jsou a budou žádané v praxi. Naši žáci jsou stabilně a dlouhodobě velmi úspěšní u maturitní zkoušky a v dalším svém směřování.

Pro příští školní rok 2024/2025 přijmeme uchazeče na základě jejich výsledků z Jednotné přijímací zkoušky (matematika max. 50 bodů, český jazyk max. 50 bodů), a také mohou získat max. 50 bodů za průměr známek z obou vysvědčení 8. třídy a pololetí 9. třídy.

 Zdroj: TŘINECKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY, s.r.o.

Při rozhodování o budoucím studiu uchazeči chtějí vědět, jak se daný obor vyučuje a v jakém prostředí budou studovat. Tradiční středeční dny otevřených dveří, umožňují navštívit naší školu v běžném dni od 1. 11. 2023 do 28. 2. 2024 od 8:00 do 16:00 hodin, není potřeba se objednávat. Velmi si vážíme zájmu o studium na naší škole, a proto nabízíme uchazečům přípravné kurzy k přijímačkám ZDARMA, osmákům akci STŘEDOŠKOLÁKEM NA ZKOUŠKU, pro naše žáky jsou samozřejmostí adaptační kurzy, výjezdy do zahraničí, odborné praxe domácí, ale i zahraniční v rámci ERASMUS+, příprava na FCE či CAE, ECDL a mnoho dalšího. Neustále vylepšujeme a zkvalitňujeme výuku i vybavení. Máme skvěle vybavenou učebnu jazyků, IT učebny, IT laboratoř, Multifunkční polytechnickou učebnu zaměřenou na výuku počítačových sítí na Rack skříních CISCO, grafiky, 3D tisku a všech polytechnických předmětů, včetně environmentální výuky.   

U nás se jsme stále v pohybu….

Zdroj: TŘINECKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY, s.r.o.