Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a město Borovany pořádají pod záštitou hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské sedmý ročník TROCNOVSKÝCH SLAVNOSTÍ. Akce se uskuteční v sobotu 19. září 2020 od 13:00 hod. do 18:00 hodin v areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova (Trocnov, 373 12 Borovany). Vstup je ZDARMA. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý program pro děti i dospělé na louce pod mohylou Jana Žižky i u muzejní budovy.

Jak žili a bojovali husité, návštěvníkům představí skupina historického šermu z Českých Budějovic – Fedrfechtýři. Připraven bude dobový středověký tábor a ležení se stany a k vidění např. zbraně, zbroj a další výstroj nebo polní kuchyně. Těšit se můžete rovněž na zajímavá vystoupení Fedrfechtýřů - ukázky palných zbraní, střelba z kanonu nebo šermířské souboje.

Milovníky dravců jistě potěší vystoupení společnosti Falconia, která dodnes udržuje sokolnické tradice a byla založena v roce 2009. Jejím posláním je důstojně reprezentovat české sokolnictví, být jeho historickou tváří, podílet se na propagaci sokolnictví v naší zemi i ve světě a úzce spolupracovat s Klubem sokolníků při ČMMJ. Jedná se o spolek lidí, kteří obdivují sokolnictví ve své původní podobě, tedy jako vznešené umění lovu, převážně na koni. Členové Falconie jsou ve většině případů dlouholetými sokolníky, pro něž je chov dravců a jejich prezentace denním chlebem. Na Trocnovských slavnostech konkrétně předvedou ukázky 6 dravců, s jezdcem na koni a loveckým psem. Sokolnictví provází lidstvo už více jak 4000 let. Není jenom způsobem lovu, ale je výjimečným uměním ovládajícím svobodného dravce člověkem. Jde o vztah založený na pokoře, toleranci a obdivu.

Malí i velcí návštěvníci si dále mohou vyzkoušet oblíbenou střelbu z luku a kuše pod odborným dohledem nebo na vlastní kůži zažít čtyři středověké hry. Obdivovat lze i ukázky dobývacích strojů uskupení Lucistnice.cz, jakými byly katapult nebo tzv. trebuchet.

Chybět nebude ani živá středověká hudba. Kapela Euphorica, která na slavnostech vystoupí, je unikátní seskupení muzikantů, kteří hrají po svém dobovou hudbu  ze středověku a „world music“  jako jsou tradiční lidové písně Evropy. Při hledání písní přihlíží muzikanti ke svým hudebním znalostem a zejména ke svým niterním pocitům z písně.

Tradiční a oblíbená část akce je řemeslný jarmark s ukázkami lidových tvůrců. Těšit se můžete např. na výrobu dřevěných hraček a loutek, pletení proutěných košíků, ukázky podmalby na skle nebo kovářství.

Velkým lákadlem pro všechny milovníky husitství a Jana Žižky bude jistě návštěva známého českého historika Petra Čorneje, čerstvého nositele ceny Magnesia Litera v kategorii Kniha roku. Osmisetstránková publikace „Jan Žižka – život a doba husitského válečníka“ z dílny respektovaného znalce husitské doby představuje nepřemoženého hejtmana v netradičním světle. Příběh nejslavnějšího českého vojevůdce se odehrává na pozadí barvitého dějinného panoramatu, jež pomáhá porozumět Žižkovu vnitřnímu světu a motivaci jeho činů. Husitský válečník vystupuje na stránkách knihy jako polní velitel, jehož fenomenální úspěchy vyrůstají nejen z geniálního strategického uvažování a jedinečné schopnosti zvolit překvapivá řešení, ale i z oddanosti jeho bojovníků a nesporného charismatu, které mu nemohou upřít ani jeho nepřátelé.

Sám sebe přitom vnímá jako hluboce věřícího bojovníka, naplňujícího boží vůli vždy a všude. Již v průběhu svého života se stává ikonou stoupenců husitského programu a zároveň objektem nenávisti svých protivníků… Historik Petr Čornej na slavnostech povede pro zájemce komentovanou prohlídku muzejní expozice o Janu Žižkovi.

Z dětského programu zaujme např. divadelní představení Divadla Studna – O Všudybylovi. "Rozprávkár" (pohádkář) je člověk, jenž má dar vyprávět pohádky. Třeba tu od Hrubína o čarodějnici z temného lesa, jež svou vychytralostí polapila do svých sítí chamtivého krále i s jeho zvědavou dcerou. Vše musí dát do pořádku posel z nebes – Všudybyl. Díky němu princezna zkrotí svou zvědavost, čarodějnice pozná, co je odpuštění a král pocítí lásku. A pokud dovolíte i vám "Pepíno pohádkář" pomůže leccos pochopit a pak se tomu třeba i zasmát.

Dále je pro děti připraven třeba následující program - vlastnoruční výroba odznaků, malování na obličej, házení míčků na cíl, omalovánky, chůdy, jízda na dřevěných konících s meči, výroba z přírodnin, hra Mlýn nebo výroba hliněných korálků.

Určitě nevynechejte ani venkovní naučnou stezku kolem trocnovského areálu, jež mapuje významné milníky husitství.

Po celou dobu trvání akce je pro návštěvníky zajištěno občerstvení, zdravotnická služba a parkování.

Zdroj: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Tiskový kontakt

·         Mgr. Tomáš Svoboda - programové a propagační oddělení JčM - tel.: 775 543 575 / 391 001 519 / e-mail: marketing@muzeumcb.cz 

Odkazy

·         https://www.muzeumcb.cz/navstivte-nas/pobocky/pamatnik-jana-zizky-z-trocnova/doprovodne-programy-2/trocnovske-slavnosti-2020.html

·         https://www.facebook.com/events/292878548663787

 Památník Jana Žižky z Trocnova (Trocnov, 373 12 Borovany) - GPS souřadnice: 48.891783, 14.606433