Pane starosto, v komunálních volbách jste vyhrál s nejvyšším počtem preferenčních hlasů. Čím to je?

Podle mě tím, že jsem s obyvateli ve stálém kontaktu a snažím se s nimi konzultovat většinu záměrů i rozhodnutí zastupitelů. A to jak osobně, tak i případně formou anket. Ve finále potom převažující názory občanů, pokud je to možné, realizujeme.

Co se vám za tu dobu podařilo v Ledči vybudovat?

Tady bude zásadní pohled občanů. Určitě byla pozitivem rekonstrukce 60 let starých šaten na zimním stadionu nebo oprava střechy, bez které hrozilo jeho uzavření. Z mého pohledu se povedla i realizace křižovatky na Husově náměstí, na jejím řešení měli rozhodující slovo i občané. Samozřejmě, že těch akcí ale bylo daleko více.

Letos v krajských volbách kandidujete za Starosty pro Vysočinu. Proč právě za ně?

Protože především starostové jsou těmi, kdo „tvoří“ Vysočinu. Myslím si, že rozhodování o krajských záležitostech by nemělo být na základě politické příslušnosti, ale stačilo by používat zdravý rozum a naslouchat lidem. To je právě předností starostů, kteří jsou lidem ve svých regionech nejblíže a vědí, co potřebují.

Proč by vás lidé měli volit?

Ať voliči sami posoudí, jestli práce, kterou odvádím v rámci našeho města a regionu, může být přínosem i pro kraj. I když jsem nebyl zastupitelem kraje, získal jsem řadu zkušeností a poznatků o „fungování kraje“, které bych jako zastupitel mohl uplatnit ve prospěch lidí žijících na Vysočině. Určitě bych při své práci preferoval před „stranickostí“ použití zdravého rozumu.        

Vaším velkým tématem je Veřejná doprava Vysočiny. Měl jste kvůli tomu i spory s hejtmanem. 

Nenazval bych to jako spory. Měl jsem na celé řešení odlišný názor a snažil jsem se hájit zájmy občanů města a celého regionu. Jsem přesvědčen, že by řešení mělo vycházet zdola od starostů, kteří nejlépe znají problematiku dopravy měst a obcí. Není přeci možné jízdní řády tvořit takzvaně od stolu a všem občanům vnucovat, že to, co připravili krajští úředníci, je nejlepší řešení. O tom, že to není úplně ideální, se nyní občané, kteří se těžce dostávají do nemocnic, práce nebo škol, přesvědčují.

Co nám na Havlíčkobrodsku chybí?

I když se stav silniční infrastruktury zlepšuje, je stále naším největším problémem. Zvláště v našem regionu, který je na rozhraní kraje a stojí nás často hodně sil, abychom nějakou rekonstrukci prosadili. Existují komunikace, o jejichž důležitosti není pochyb a stále se nedaří opravit, i když je to slibováno zástupci kraje téměř celé volební období. 

Celý rozhovor si přečtěte na webu https://www.provysocinu2020.cz/post/rozhovor-tuma

zadavatel: STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ/zpracovatel: VML a.s.