Naše škola se už mnoho let může pyšnit skvělými výsledky žáků nejen u přijímacích zkoušek na různé typy středních škol, ale také v olympiádách, televizních soutěžích i zahraničních projektech. Vysoká úroveň vzdělání je na škole standardem nejen díky mnoha odborným učebnám vybaveným nejnovějšími pomůckami, ale také příjemným zázemím školy s relaxačními koutky, knihovnami a v neposlední řadě vysoce kvalifikovanými učiteli a učitelkami, kterým záleží na úspěchu svých svěřenců i na tom, aby se ve škole žáci cítili dobře.

2. CambridgePořádáme jazykové zkoušky CambridgeZdroj: zadavatel inzerce

Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem
Jako škola se statutem Cambridge English School si uvědomujeme, jakou váhu má v dnešní době znalost cizích jazyků. S výukou angličtiny u nás začínají už prvňáčci. Od třetí třídy si děti mohou z širší nabídky zvolit předmět Konverzace v anglickém jazyce. Ke zkvalitnění i zpestření výuky slouží žákům dvě jazykové laboratoře typu ROBOTEL vybavené IT technikou, ale také třeba výukový časopis Ready nebo knihovna anglické beletrie z edice Easy Reading. Druhý cizí jazyk si naše děti vybírají v sedmé třídě. Volí mez ruštinou a němčinou.
Už devět let spolupracujeme s institucí British Council a zajišťujeme konání mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge na čtyřech úrovních pro žáky 4., 6., 8. a 9. ročníků. Výhodou pro naše studenty je, že se zkoušky konají přímo na naší škole a ke zkouškám se připravují v bezplatných kroužcích vedenými našimi vyškolenými pedagogy.

Naše aktivita v oblasti cizích jazyků sahá až daleko za hranice naší země. Jako součást projektu Erasmus+ jsme se podívali například do zemí, jako je Španělsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Chorvatsko, Bulharsko, Dánsko, Turecko, Slovensko, Polsko.

TureckoErasmus+, výjezd žáků do TureckaZdroj: zadavatel inzerce

Technika nám není cizí
Výuka informatiky na naší škole je bohatá a prolíná se v předmětech Informatika, Seminář z informatiky, Design a konstruování a Využití digitálních technologií. Najdete u nás dvě plně vybavené počítačové učebny a tři mobilní učebny iPad. V hodinách programujeme robotické stavebnice Lego Mindstroms, roboty Bee-Bot, využíváme Green Screen pozadí, rozvíjíme grafiku na PC nebo iPad. Samozřejmostí je výuka psaní všemi deseti na klávesnici ZAV. Žáci běžně využívají iPady s tužkami Apple Pencil také v jiných předmětech.

Porozumění textu jako nezbytná součást výuky
V současnosti obsahují každé přijímací zkoušky velký podíl otázek zjišťujících porozumění textu. Na tuto dovednost se zaměřujeme v hodinách Českého jazyka a literatury. Chceme, aby žáci textům rozuměli, uměli se v nich rychle zorientovat a vytěžit důležité informace. Pracujeme s grafy, tabulkami, publicistickými texty. Napříč ročníkům vedeme děti k četbě. V rozvrhu hodin máme stabilně zařazené hodiny čtenářských dílen. Vybrat knihy si u nás děti mohou ze tří knihoven nabízejících i právě vyšlé novinky.

Fotbalová akademieChlapci Fotbalové akademie ČR v jazykové učebně RobotelZdroj: zadavatel inzerce

Bystré hlavy, ale i dobrá fyzička
Cílem tělesné výchovy na naší škole je budovat u žáků pozitivní vztah k pohybu. V tělocviku se děti učí novým pohybovým dovednostem, a to jak z tradičních sportů (atletika, gymnastika, plavání, míčové hry), tak i ze sportů méně známých (florbal, softbal, freesbee). Při výuce klademe velký důraz na bezpečnost a prevenci zranění, kterou zajišťují kvalifikovaní učitelé často s vlastní sportovní minulostí. 
Spolupracujeme s fotbalovým klubem MFK Karviná a Fotbalovou akademií České republiky. Chlapci z celého kraje navštěvují naše třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy.
Žáci u nás mají pro sport nadstandardní podmínky. Využívat mohou dvě tělocvičny a tři nafukovací haly, multifunkční hřiště s umělou trávou, beachvolejbalové a tenisové kurty i atletická sportoviště.

Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace, Sokolovská 1758/1, 735 06 Karviná-Nové Město, tel.:597 578 941,
mail: skola@zs-delnicka.cz, www.zs-delnicka.cz