Je nyní objem práce adekvátní počtu odpovědných zaměstnanců nebo ceně služeb dodavatele?

Pokud je váš provoz v útlumu, reagujte! Omezte úvazky, snižte počet zaměstnanců v administrativě a nájemné za kanceláře, nebo se rovnou ohlédněte po kvalitním outsourcingu.  

Závisí vaše účetnictví a zpracování mezd na papírech a kancelářích?

Epidemie není minulostí a nejspíš se bude vracet ve vlnách. Další karantény, práce z domova, sociální odstup. Výhodou pak je chytrá databáze elektronických dokladů, stvořená k práci online. Můžete určit střediska nebo nákladový okruh, schvalovat předem vytěžené a automaticky roztříděné faktury ve vícestupňovém workflow a podle potřeby do nich třeba i pustit auditory nebo kontroly. Dodavatelé vítají možnost zasílat doklady pouze elektronicky a pokladní účtenky vyřeší napojená mobilní fotoaplikace.

Totéž se týká zpracování mezd. Dobrý docházkový systém musí umět zpracovat a plánovat všechny varianty rozložení pracovní doby a motivačních schémat. Nechybí mu mobilní aplikace propojená s GPS, umožňující evidenci přítomnosti „na pracovišti". Nejen pro lidi v homeoffice, ale třeba i pro obchodníky, montéry apod. Pokud data propojí přímo s programem na zpracování mezd, ušetří mzdovým účetním manuální práci.

Zdroj: www.kodap.cz

Zejména pro menší podniky je to zatím vlastními nástroji nedosažitelné. Skupina účetních a daňových kanceláří KODAP, vstoupila do časů epidemie dobře připravena. Výsledky vývoje vlastního IT týmu spojila s vývojem inovativních startupů. Klientům nabízí systém dataflow KODAP, dotažený v ostrých testech začátkem tohoto roku. Zájem prudce narostl hlavně od vyhlášení karantény.

Zdroj: www.kodap.cz

Přechod na outsourcing přináší firmám na nákladech zhruba 30% úsporu. Stojí za tím uvedené vlastnosti a propojení s inteligentním systémem, který doklady automaticky čte, vytěží jejich obsah a detailně je připraví k zaúčtování. Samozřejmostí je využití dat z různých firemních subsystémů klientů a napojení účetnictví je na výstupní reporting odpovídající potřebám firmy.

Řešení přitom zákazníky nečiní závislými na účetní firmě. Elektronické doklady jsou uloženy a zpracovávány v úložišti, které zákazníkovi patří, má jej pod vlastní kontrolou. Uchová si je, i když se třeba za pár let vrátí k vlastní účtárně. Sotva k tomu ale bude hledat důvody.