Na trhu najdeme širokou nabídku vnitřních a vnějších doplňků pro střešní okna. Do nabídky vnitřních doplňků můžeme zařadit všechny druhy rolet s různou konstrukcí a různou intenzitou zastínení. Vnější doplňky to jsou m.j. markýzy nebo vnější rolety. Které z nich jsou nejúčinnější ochranou před přehřátím místnosti podkroví v letním období? Dovolte abychom vám prezentovali podrobný report ze zkoušek analýzy účinnosti ochrany před nahříváním místností pomocí různých protislunečních clon, které proběhly v Oddělení výzkumu a vývoje firmy FAKRO.  

V první etapě analýza proběhla v deseti stejných místnostech s identickou expozicí na dopad slunečních paprsků. V každé z těchto místností proběhlo měření teploty v několika bodech přesně metr nad zemí. Měření proběhla při zavřených oknech, na kterých byly namontovány různé doplňky ke střešním oknům. 

Zdroj: Asset Media

Vnější clony absorbují sluneční záření už před okenní tabulí a emitují teplo vně budovy, což se v praxi projevuje snížením teploty místnosti až o cca 10 OC.

Zdroj: Asset Media

Uvedené výsledky zkoušek jednoznačně ukazují, že vnejší doplňky (roleta a markýza) jsou nejlepší ochranou před horkem z venku. Vnitřní doplňky splňujjí tuto funkci jen v omezeném rozsahu, a jejich hlavním úkolem je dekorace interiéru a regulace množství světla dopadajícího do místnosti. 

Optimální protisluneční ochranou, když vezmeme v potaz efekt tepelné ochrany, cenu a jednoduchost montáže, je vnější markýza. V nabídce FAKRO se nachází široká škála markýz ke střešním i fasádním oknům, lišících se konstrukcí, průsvitností materiálu nebo způsobem ovladání. Zkoušky ukázaly, že markýzy mají 8krát lepší ochranu před nahříváním místnosti v porovnání s vnitřními doplňky. Dále markýzy zajištují rovnoměrný příliv přirozeného světla a kontakt s okolím, zároveň poskytují pocit soukromí po celý den. Markýzy nechrání pouze vnitřek místnosti před nadměrným přehříváním, ale také zlepšují součinitel Uw okna a snižují tepelné ztráty v zimním období.

Při použití vnitřních doplňků tepelné záření, které prochází okenní tabulí, je absorbováno vnitřní clonou. Záření se mění na dlouhovlnné infračervené (tepelné) záření, které není propouštěno skrz okenní tabuli ven – clona emituje teplo do místnosti, což funguje jako ohřívač. Efektem toho je nevyžádané nahřívání místnosti, hlavně z jižní strany ve slunečných, teplých dnech.