Každý, kdo má doma dítě školou povinné, pravděpodobně zažil zvrat týkající se přístupu dítěte k učení. Děti se od malička učí přirozeně a rády. Učí se tempem, které jim můžeme my dospělí jen závidět. První krůčky, první slova, zvládání běžných úkonů, to vše jde dopředu obrovským tempem. Ve chvíli, kdy ale dítě přijde do školy, často se stane učení nepříjemnou povinností. Proč tomu tak je? Ve škole se totiž stále často pracuje s memorováním a biflováním. Tyto způsoby učení nerespektují temperament a přirozenost dítěte. Při biflování totiž dítě často postrádá souvislosti a nevidí smysl toho, proč by se dané vědomosti mělo učit. Navíc motivování známkami, odměnami nebo naopak černými puntíky přebíjí vnitřní motivaci, která dříve dítě vedla k tomu, aby se něco učilo rádo a přirozeně.

Naučit se učit se hodí pro školu i pro život

Když jako rodiče vidíme, jak chuť dětí učit se mizí, je nám to líto. Přáli bychom si, aby se přirozená chuť k učení u dětí zachovala. Příležitostí, jak dětem vrátit chuť k učení a naučit je učit se efektivně, je umožnit dětem znovu získat pozitivní přístup k učení a ukázat jim metody, jak se efektivně učit. „Současná škola dětem chuť k učení spíše bere, proto nabízíme v rámci našich ScioCampů, které jsou určeny na rozvíjení tzv. měkkých dovedností, také ScioCamp Jak na učení. Ten je u dětí hodně oblíbený. Účast na něm jim pomáhá nejen zvládat učivo ve škole, ale také si budovat pozitivní přístup k učení. Současný svět se rychle mění a vyžaduje, abychom dokázali rychle a v pohodě reagovat na změny, abychom se uměli učit a nejen používat nové technologie. Proto je umění učit se jednou ze základních dovedností užitečných pro spokojený život," říká Lucie Hejbalová, která se ve Scio věnuje projektům pro děti a rodiče.

I učení může být zábava

Na ScioCampu se učí různé metody efektivního učení. Školáci tak získají nástroje pro to, aby se uměli učit, učení je bavilo, zlepšila se jejich schopnost soustředit se a pamatovat si. Pracuje se formou zážitkové pedagogiky, takže se děti určitě nebudou nudit. Navíc získají kamarády a díky novému přístupu k učení si také mohou uvědomit, jakým směrem se chtějí dále rozvíjet. „Není výjimkou, že po účasti na ScioCampu Jak na učení jsou děti motivované k dalšímu vzdělávání, a tak se hlásí na další tematické ScioCampy, které nabízíme. Učit se mohou umění komunikace nebo odhalovat a rozvíjet své silné stránky. Navíc se blíží léto, a tak se nabízí i možnost účastnit se týdenního letního tábora ve Vizovicích, kde se rozvíjejí tyto schopnosti podrobněji a děti tak mohou smysluplně trávit léto.
Více informací a možnost přihlásit se najdete na www.sciocamp.cz.