V České republice jsou nejpopulárnější rekvalifikační kurzy, které se zaměřují na oblasti jako jsou informační technologie, účetnictví a osobní rozvoj. Mnoho zájemců si vybírá kurzy, které nabízejí nové dovednosti v digitálních technologiích, což zahrnuje programování a práci s moderními IT nástroji. Taktéž jsou oblíbené kurzy účetnictví, které připravují účastníky na práci v oblasti mzdového účetnictví a základy personalistiky. Další vyhledávanou oblastí jsou kurzy zaměřené na takzvané soft skills jako jsou třeba komunikační dovednosti, které jsou klíčové pro mnoho profesních rolí.

Avšak mnoho lidí si klade otázku, kolik taková rekvalifikace stojí a jaké jsou možnosti jejího financování. Ceny rekvalifikačních kurzů se mohou výrazně lišit v závislosti na oboru a rozsahu vzdělávání. Nejběžnější kurzy jako jsou IT školení, kurzy účetnictví nebo jazykové kurzy mohou stát od 5 000 Kč do 50 000 Kč. Pro některé specializovanější nebo delší kurzy mohou ceny dosáhnout i vyšších částek.

Klíčovým zdrojem financování pro ty, kteří hledají rekvalifikaci, může být státní podpora. Úřad práce často nabízí úhradu nákladů na rekvalifikaci pro osoby zapsané v evidenci nezaměstnaných. Tato podpora může pokrýt celou cenu kurzu a je obvykle podmíněna úspěšným absolvováním kurzu. Konkrétně spustilo MPSV v květnu 2023 na svých webových stránkách e-shop s rekvalifikačními kurzy a kurzy digitálních dovedností. Tyto kurzy jsou financovány státem a Evropskou unií, přičemž rekvalifikační kurzy jsou hrazeny ze 100 % a kurzy digitálních dovedností z 82 %. Maximální podpora na jednoho zájemce může dosáhnout 50 tisíc Kč.

Přestože je pro všechny, včetně zaměstnaných a studentů, využití těchto kurzů je nízké, neboť z plánovaných 5,5 miliardy Kč bylo využito pouze 300 milionů Kč. Peníze musí být vyčerpány do září 2025. Pro zúčastnění se kurzů je potřeba registrace na Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání.

Pro ty, kteří nejsou oprávněni čerpat podporu z úřadu práce, existují další možnosti financování. Mnoho lidí se uchyluje k využití vlastních úspor, což může být vhodné pro kratší nebo levnější kurzy. Jiná možnost zahrnuje nebankovní půjčky, které mohou být flexibilnější co se týče množství a podmínek splácení, avšak je důležité si důkladně promyslet finanční závazek, který půjčka přináší. V některých případech mohou zaměstnavatelé také přispívat na rekvalifikaci svých zaměstnanců, pokud je to v zájmu firmy.

Při plánování rekvalifikace je třeba zvážit nejen náklady spojené přímo s kurzem, ale i další potenciální výdaje jako jsou materiály, cestovné nebo ubytování, pokud je kurz konán mimo město bydliště. Důkladné informování o všech aspektech rekvalifikačního kurzu a jeho financování je klíčové pro úspěšné a efektivní absolvování a pro dosažení cílů, které rekvalifikace nabízí.

V konečném důsledku rekvalifikace představuje investici do budoucnosti. Ať už je financována státní podporou, osobními úsporami nebo půjčkami, může vést k novým profesním příležitostem a lepší kvalitě života. Výběr správného kurzu a způsobu financování může znamenat rozhodující krok na cestě k nové kariéře.

Roman Bulguris
Ředitel společnosti FlexiFin