Hlubinné úložiště se musí vyhledávat dle parametrů podloží. Nyní jsou k tomuto účelu vytipovány čtyři oblasti, do roku 2025 se má výběr zúžit pouze na dvě z nich. V Plzeňském kraji se jedná o lokalitu Březový potok, která leží na katastrech obcí Chanovice, Kvášňovice, Maňovice, Olšany, Pačejov a Velký Bor v okrese Klatovy. Průzkumné území pro případné úložiště bylo navržené v roce 2013. Vzhledem k vývoji technologie jaderných reaktorů tzv. 4. generace to vypadá, že k uložení odpadu kolem roku 2065 vůbec nedojde. Zdroj: SPD/archiv
Okolo roku 2050 by již totiž měly být právě k dispozici funkční jaderné reaktory 4. generace, které by stávající vysoce radioaktivní odpad byly schopny zpracovat a následně použít. Otázka by tedy měla správně znít:  Vznikne vůbec potřeba hlubinného uložení?
Každopádně situace je nyní taková, že nyní je radioaktivní odpad uložen v povrchových meziskladech vedle Temelína či Dukovan  - a to je ještě větší riziko než jiné alternativy. Kdyby došlo k nehodě typu pádu letadla na mezisklad, bude zasažena prakticky celá Česká republika. Proto, pokud to bude nutné, jednoznačně preferuji úložiště hlubinného typu.

Situaci je také třeba hodnotit prizmatem jejího možného přínosu pro dotčené obce. Co může přinést? Jen za průzkumné práce obce obdrží roční obnos ve výši 11 až 17 milionů korun a zvýší se poptávka pro pracovní síle v místě průzkumu. Obce mohou tyto finance využít ve prospěch svých občanů. Může vybudovat mnoho pro dobro občanů. Rizikovost hlubinného úložiště, i z hlediska možného průsaku odpadu do spodních vod, je prakticky vyloučena i dle paní Dany Drábové, což je dlouholetá předsedkyně Státní úřadu pro jadernou bezpečnost.

Budete hájit zájmy samospráv a obyvatel obcí, na jejichž území stát místo pro hlubinné úložiště hledá?

Hlubinné úložiště musí vždy primárně respektovat zájmy obcí a obyvatel v nich žijících a musí tam být případně umístěno výhradně po předchozím souhlasu místních samospráv a občanů. Hejtman, rada i zastupitelstvo kraje musí být v tomto procesu též velmi aktivní a musí se za dotčené obce všestranně postavit a bojovat za jejich zájmy.

Pomůžete z pozice samosprávy kraje v tlaku na vládu s cílem změnit vládní koncepci nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým palivem tak, aby byly rozpracovány i alternativy k hlubinnému ukládání?

Jsem přesvědčena, že nejlepším řešením je podporovat vývoj jaderných reaktorů 4. generace na zpracování vyhořelého radioaktivního odpadu a na jeho znovupoužití. Veškeré alternativy, které povedou k většímu bezpečí našich občanů, ráda podpořím.

https://www.spd.cz/regiony/plzensky-kraj/

https://www.facebook.com/SPDplzensky/

zadavatel: SPD
zhotovitel: SPD

komerční sděleníZdroj: SPD - Svoboda a přímá demokracie