Lumír AschenbrennerZdroj: UMO 2Lumír Aschenbrenner, senátor a starosta MO 2 - Slovany

Pane starosto, v dnešním vydání Plzeňského deníku nechal obvod Slovany reklamní prostor k prezentaci jiných podnikatelských subjektů ve svém obvodu. Co vás k tomuto kroku vedlo?
Obvod se v těchto týdnech a měsících snažil a bude nadále snažit zmírnit dopad koronavirové pandemie na život občanů obvodu i soukromníky a firmy na obvodě podnikající. Jeho finanční i kompetenční možnosti jsou ale poměrně omezené, a tak vítáme i tuto formu pomoci prostřednictvím Plzeňského deníku. 

Přistoupil obvod k podobné podpoře poprvé, nebo se tak již stalo někdy v minulosti? 
K podpoře formou umožnění bezplatné inzerce v našem obvodním Informačním zpravodaji jsme přistoupili již v loňském roce. Jednalo se o podporu podnikatelů a firem ze Slovanské ulice, které zasáhla dlouhodobá rekonstrukce této lokality. Jiná podpora bohužel nebyla v kompetencích, kterými náš obvod disponuje. 
V minulosti, když ještě správa nebytových prostor spadala pod obvody, jsme v roce 2006 snížili nájem po dobu rekonstrukce Francouzské třídy o 50 %. 

Zdroj: UMO 2

Vraťme se ale k současnosti – Slovany odpustily svým občanům místní poplatek ze psů. Chystáte ještě nějaké další kroky, jak obyvatelům druhého městského obvodu ulevit snížit náklady? Případně které?
Obvodní rada odsouhlasila prominout placení místního poplatku ze psů pro fyzické i právnické osoby na svém jednání již 15. dubna. Místní poplatky zaplacené přede dnem tohoto rozhodnutí budou použity na úhradu poplatků na příští rok.
Nejaktuálnější je rozhodnutí rady obvodu, ze dne 20. května, kterým souhlasila s prominutím placení   místního poplatku za užívání veřejného prostranství. Konkrétně poplatku za stánkový prodej, předzahrádky, předsunutá prodejní místa a použití veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce.
Ze dvou variant, a to 50 % a 100 % odpuštěním jsme rozhodli pro odpuštění celých 100 %.                                                                                              

Žádostí o pomoc k vám na úřad v těchto týdnech chodí určitě velké množství. Je některá z nich něčím výjimečná nebo ojedinělá? 
Je jich opravdu hodně, ale vynasnažíme se nějakým způsobem pomoci všude, kde to bude alespoň trochu možné. Pomoc bude směřovat i provozovateli Kulturního domu Šeříková. Chceme, aby se kultura do tohoto objektu, který má obvod svěřen, vrátila co nejdříve. Samozřejmě věříme i v zachování provozu restaurace. 

Zdroj: UMO 2

Všechny vstřícné kroky ze strany obvodu budou mít dopad do obvodního rozpočtu. Jak se s tím chystáte vypořádat? 
Dopad to samozřejmě mít bude. Podařilo se nám ale díky průběhu zimy uspořit finance za zimní údržbu, z nichž zapojíme přes jeden milion korun. Další částku, rovněž více než milion, jsme ušetřili díky dosavadním výběrovým řízením na investiční akce.
Daleko horší dopad než námi poskytnuté úlevy, ale bude mít zhoršený výběr daní. Ten činí podstatnou část příjmů obvodního rozpočtu. Bohužel budeme muset přistoupit k redukci plánovaných investic.