Podnikatelský inkubátor na hradeckém letišti provází startupy a začínající podnikatele od prvních kroků ve světě businessu až k jejich přerodu ve stabilní fungující společnost. Jen v loňském roce podpořil 12 projektů, a i letos již inkubační komise hodnotila potenciál nových žádostí. Zájem o vstup do inkubátoru neustále roste, a to jak mezi firmami z Hradce Králové, tak i z celého Královéhradeckého kraje. 

Jedním z projektů, který v tomto roce vstoupil do inkubačního procesu, je Oghma. Tvůrce tohoto startupu má za sebou 15letou zahraniční pracovní zkušenost z projektů pro významné globální firmy, a to především v oblasti vývoje softwaru. Tu zužitkoval i v návrhu unikátního systému šifrování elektronické pošty přímo na úrovni uživatele. Projekt Oghma je jedinečný v tom, že umožní uživatelům chránit i již přijaté předtím nijak nechráněné emaily, a to i poté, co si je uživatel stáhne z emailového serveru na svoje lokální zařízení. Zde totiž obvykle hrozí největší nebezpečí ztráty citlivých dat, včetně přístupových údajů k různým službám. „Projekt nás zaujal především originálním řešením problému zabezpečení elektronické pošty, ale i kvalitně zpracovaným podnikatelským plánem. Jsem rád, že máme možnost pomáhat takovýmto nápadům s velkým potenciálem na svět,“ dodává Ondřej Zezulák, ředitel TECHNOLOGICKÉHO CENTRA Hradec Králové. 

Zdroj: Technologické centrum Hradec Králové o.p.s.

V podnikatelském inkubátoru TC HK začínal projekt Oghma doslova od nuly – bylo nutné připravit podnikatelský záměr a po schválení posléze založit samotnou společnost. Jednatel společnosti se svým týmem mohl v rámci inkubátoru využít nabídku mentoringu a konzultačních služeb, které jsou v začátcích podnikání nedocenitelné, ať už v oblasti marketingu, práva nebo business plánu. Potenciál produktu dokládá i jeho úspěšná účast v programu pro startupy CzechStarter. 

Momentálně se Oghma nachází ve fázi těsně před vstupem na trh. Unikátnost projektu zaujala i nadnárodní společnosti, které o produkt projevily zájem a s nimiž probíhají jednání o konkrétní podobě spolupráce. Již teď je ale zřejmé, že Oghma se neztratí ani na české, ani na zahraniční scéně. 

Oghma je pouze jedním z projektů, které díky zapojení do podnikatelského inkubátoru TECHNOLOGICKÉHO CENTRA Hradec Králové získaly investora, strategického partnera nebo se jim otevřela cesta na zahraniční trhy. Všechny nadějné nápady a projekty se mohou kdykoliv hlásit na www.vyklubejtese.cz.