„Kvalitní a vzdělaný operátor je alfou i omegou chemického provozu. Operátor musí provoz nejen znát, ale musí se v něm také umět bez problému pohybovat a řešit jak standardní situace, tak i nestandardní či mimořádné události,“ vysvětlil Tomáš Herink, člen představenstva skupiny Unipetrol zodpovědný za výrobu, výzkum a vývoj.

Tréninkové centrum je součástí dlouhodobé strategie Unipetrolu, která se soustředí na zkvalitňování vzdělávání pracovníků Unipetrolu a zároveň se snaží zatraktivnit obor chemie zejména pro studenty a absolventy. Nachází se v třípatrové budově bývalé výzkumné základny, kde se ve zmenšeném měřítku testovala výroba. Výuková stanoviště jsou situována nejen přímo v budově, ale i ve venkovním prostředí v jejím blízkém okolí. Nový koncept tréninkového centra rozšiřuje možnosti teoretických cvičení i praktického nácviku obsluhy zmenšených, ale funkčních modelů výrobních zařízení, pohybu ve výškách či řešení nejrůznějších krizových situací.

Stanoviště bezpečnostiZdroj: archiv Unipetrolu Stanoviště bezpečnosti

„Mnoho uchazečů přichází s nulovou zkušeností v chemickém provozu. Tréninkové centrum umožňuje nastupujícím operátorům vyzkoušet si práci v reálném pracovním prostředí dříve, než se skutečně stanou členy výrobních týmů. Zároveň se ujistí o vhodném výběru zaměstnání a tím samozřejmě můžeme předejít odchodům pracovníků ještě před oficiálním vstupem na pracoviště,“ řekla Rosálie Ottová, vedoucí oddělení HR business partnerů.

Edukační jednotkaZdroj: archiv Unipetrolu Edukační jednotka

Téměř celé přízemí je určeno k výuce bezpečnosti práce, na kterou Unipetrol klade velký důraz. Nachází se zde například stanoviště první pomoci, v jehož rámci je realizován nácvik život zachraňujících úkonů a ošetření zranění vázaných na práci v chemickém provozu. „Výcvik je zaměřen na nejzávažnější stavy, s nimiž se pracovníci mohou setkat, a to jak v chemickém provozu, tak v osobním životě. Nově nastupující operátoři si tak na vlastní kůži vyzkouší resuscitaci, zástavu masivního krvácení či umělé dýchání,“ popsal Tomáš Herink. V přízemí budovy se nachází i stanoviště věnované drobné údržbě. V rámci něho si operátoři mohou zvyšovat svou kvalifikaci v údržbářských dovednostech, aby mohli sami provádět drobné opravy při pochůzkách v provozu. Edukační jednotka je umístěna v prvním patře budovy a je tvořena výukovou aparaturou, která umožňuje praktické řízení čtyř procesních veličin – teploty, tlaku, toku a hladiny.

Stanoviště drobné údržbyZdroj: archiv Unipetrolu Stanoviště drobné údržby

Nejvýznamnějšími stanovišti v novém tréninkovém centru jsou cvičná jednotka a kolony. Tato stanoviště jsou postavena venku mimo hlavní budovu a jedná se o zjednodušené modely výrobní jednotky. „Cvičná jednotka i kolony jsou dálkově řízeny z velína umístěného v přízemí sousední budovy. Nově nastupující pracovníci si tedy vyzkouší obě role – post venkovního i panelového operátora. K dispozici mají vysílačky, takže se naučí, jak mezi sebou správně komunikovat,“ uzavřel Tomáš Herink.

Rádi byste využili tréninkové centrum? Napište na treninkove.centrum@unipetrol.cz