Tyto podmínky pak není schopen splnit absolvent, který čerstvě ukončil vysokoškolské vzdělání a po dobu studia zároveň nepracoval. Na řešení této situace se zaměřuje Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, jež je součástí Slezské univerzity, a to nejen širokou nabídkou nových profesně zaměřených studijních programů, ale také zapojením studentů do činnosti centra Business Gate, výstavbou profesního centra cestovního ruchu, modernizací velkého a malého sálu, nebo vybudováním Edukační laboratoře.
Zdroj: Zadavatel.

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné se podílí na realizaci projektu s názvem Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě, který je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, konkrétně Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Pomocí tohoto projektu je podpořen rozvoj kompetencí studentů, které jsou z pohledu zaměstnavatelů na trhu práce nedostatečné a rozvoj kompetencí VŠ pedagogů, které jsou nezbytné pro zajištění kvalitní výuky. Pomocí projektu je také posilován mezinárodní rozměr univerzity a optimalizování podmínek integrace studentů se specifickými vzdělávacími potřebami do studia.

Kvalitu připravovaných studijních programů na fakultě deklaruje také nedávné získání akreditace, a to dokonce na maximální možnou dobu deseti let, což je obecně vzhledem k náročnosti procesu akreditace velkým úspěchem. Mezi studijní obory, které získaly tuto akreditaci, patří Manažerská informatika, Bankovnictví, peněžnictví a pojišťovnictví, a již zmiňované nové profesně zaměřené studijní programy, Finance a účetnictví, a program Cestovní ruch a turismus. V procesu akreditace je nyní obor Sociální management a také obor zaměřený na Marketing.

Zdroj: Zadavatel.

Originálním projektem je coworkingové centrum Business Gate, které vzniklo ve spolupráci se statutárním městem Karviná. Studenti Obchodně podnikatelské fakulty v něm v rámci programu Academy zpracovávají zadání od reálných firem. V tomto programu studenti uplatňují znalosti ze studia při řešení reálného projektu, čímž získávají praxi ve svém oboru. Studenti si tak mohou osvojit praktické zkušenosti například s vypracováváním strategických kampaní, komunikačních strategií, úpravou webu či spravováním sociálních sítí a to nejen firem působících v Karviné a okolí, ale také nadnárodních společností.

Obchodně podnikatelské fakultě se daří neustále vyvíjet nové projekty, přizpůsobovat se trendům na trhu a zkvalitňovat tak výukový proces, čímž nabízí mnoho možností pro současné a potencionální studenty, jak získávat nové schopnosti a dovednosti nejen na poli teoretických znalostí, ale co víc, vyzkoušet si také praktickou stránku studovaných programů a oborů.