Byla financována z 95 % procent z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva č. 02_16_016 ERDF pro vysoké školy. Tato rozsáhlá investice mohla vzniknout díky projektu „Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě - výukové sály“ (reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002501). Cílem projektu je zmodernizovat oba přednáškové sály o celkové kapacitě 920 míst, včetně 13 bezbariérových, a tak v synergii se současně realizovaným projektem ESF – „Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě“ (reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400) OP VVV, zlepšit studijní prostředí a samotnou výuku.

Zdroj: Zadavatel.

První etapa projektu zahrnovala rekonstrukci malého sálu, který byl uveden do provozu již v dubnu minulého roku. Na ni plynule navázala v uplynulém roce etapa druhá, mnohem náročnější, a to rekonstrukce velkého sálu, který byl nyní protokolárně předán. Předmětem modernizace obou sálů byla zejména výměna posluchárenského čalouněného sezení se stoly, výměna, stavební úpravy promítací kabiny velkého sálu, instalace akustických stěnových panelů či akustického podhledu a stínění oken. Dále byla vyměněna osvětlení a původní vybavení nahrazeno moderním zařízením, včetně audiovizuální techniky. Nové posluchárenské sezení vychází z původní dispozice sedadel, která byla upravena s ohledem na umístění vyhrazených míst pro imobilní osoby.

Zdroj: SU OPF.

Přestože to v některých fázích rekonstrukce vypadalo, že nezůstane kámen na kameni, pamětníci poznají, že základní rozvržení prostoru se nezměnilo. Vyžadovaly to konstrukční a statické danosti budovy, některé prvky však původní formy zachovávají. Chtěli jsme, aby pevné součásti interiéru byly neutrální, nadčasové, aby nějakou dobu vydržely. Velký důraz jsme kladli i na osvětlení prostoru a pohodlné sezení.

 Stejně tak jako malý sál v předchozím roce, tak nově i velký sál přispěje k významnému zlepšení výukového prostředí Obchodně podnikatelské fakulty. Studenti a vyučující se už nyní mohou těšit na výuku v novém akademickém roce, ve kterém Obchodně podnikatelská fakulta oslaví 30 let od svého založení.

Zdroj: SU OPF.