Studijní program Marketing je určen všem, kteří spatřují svoji budoucí kariéru v oblasti reklamy a propagace. V rámci výuky se studenti setkají s řadou předních odborníků z praxe, v praktické části se naučí moderním přístupům k vytváření reklamy, které nástroje použít při tvorbě webových stránek, jak nastavit propagaci na sociálních sítích či jak využívat marketingové a komunikační nástroje v offline a v online prostředí a vhodně oslovit zákazníka. Za zmínku také stojí to, že pro výuku jsou připraveny nové moderní výukové laboratoře s velmi kvalitním počítačovým vybavením.

Stejně jako studijní program Marketing, je i studijní program Management v sociálních službách ryze prakticky orientován a chce oslovit ty zájemce o studium, kteří chtějí v budoucnu pracovat či podnikat v sociální oblasti. V rámci studia se studenti naučí orientovat v systému sociálních služeb, osvojí si moderní způsoby řízení neziskových organizací a získají praktické zkušenosti nejen v oblasti sociálních služeb, ale i v oblasti řízení organizací nebo například aktivit v mezigeneračních týmech. Při samotné realizaci výuky a praxe studentů fakulta spolupracuje s řadou neziskových organizací a komunitních center.

Zájemcům o zajímavou práci v institucích veřejné správy je nabízen studijní program Veřejná ekonomika a správa, a to jak v bakalářském, tak i navazujícím magisterském studiu. V rámci svého studia studenti získají veškeré důležité znalosti, dovednosti a kompetence, aby mohli úspěšné působit na všech úrovních řízení státní správy a samosprávy.

Přihlášky do všech studijních programů
je možné podávat až do 31. srpna 2020.

Více informací na webu: https://studujopf.cz/.