Cílem memoranda je prohloubit spolupráci v oblasti vzdělávání a praktické přípravy studentů UJAK pro budoucí výkon profese vztahující se ke zvolenému oboru v oblasti neučitelské pedagogiky s důrazem na resocializaci. Obě instituce chtějí také těsněji spolupracovat na řešení projektů výzkumu, vývoje a inovací a také při tvorbě a realizaci programů celoživotního vzdělávání. 

„Dalšího prohlubování spolupráce si velice vážíme a věříme, že bude i do budoucna posilovat. Věříme, že aktivní spoluprací ve výše uvedených směrech docílíme nejen kýžených výsledků, ale též oslovíme mnohé zájemce o studium na naší univerzitě, například právě zájemce o studium programu Resocializační a penitenciární pedagogika,“ říká JUDr. Aleš Zpěvák, Ph.D., Prorektor pro kvalitu a akreditace UJAK.