Ekonomická olympiáda je největší celostátní soutěží ve znalostech z ekonomie a z financí pro středoškoláky v Česku, na Slovensku a nově i v Maďarsku. Cílem tohoto unikátního projektu je atraktivní formou zvyšovat povědomí a znalosti studentů středních škol o ekonomii a financích a vyhledávat nadějné budoucí ekonomy. Ekonomickou olympiádu od roku 2016 pořádá a odborně garantuje nezisková organizace Institut ekonomického vzdělávání z.ú., která vytváří zázemí pro studium a výuku ekonomie a financí na středních školách, a tak přispívá ke zvýšení celkové ekonomické a finanční gramotnosti ve společnosti.

Slavnostní zahájení akce se konalo v malém sále karvinské fakulty za přítomnosti zástupců Komerční banky a PricewaterhouseCoopers. V úvodu přítomné přivítali Pavlína Olšáková, projektová manažerka ekonomické olympiády a profesor Daniel Stavárek, děkan fakulty. Ten popřál všem přítomným mnoho úspěchů při zdolávání náročného testu, který je průřezem mikroekonomie, makroekonomie, mezinárodní ekonomie a finanční gramotnosti.

Zdroj: Zadavatel.Organizátoři ve spolupráci se zástupci karvinské fakulty připravili pro soutěžící a pedagogy bohatý doprovodný program ve formě krátkých přednášek či neformální diskuse s děkanem fakulty. Zazněly přednášky na téma budoucnost trhu práce, moderních trendů v marketingu a kyberbezpečnost.

Ve školních kolech soutěžilo 1705 žáků středních škol z Moravskoslezského kraje, z nichž jich postoupilo 88 do krajského kola. Celkem se do letošního ročníku zapojilo více než 18 000 žáků z 390 středních škol v celé ČR. Do krajských kol postoupilo 1100 žáků. Na postup do celorepublikového finále, které se již tradičně koná v prostorách České národní banky, mají šanci minimálně 2 nejlepší soutěžící z každého kraje. Ekonomická olympiáda se postupně rozrůstá i do zahraničí a letošních 5 nejlepších finalistů z ČR, Slovenska, Polska a Maďarska se utká v září na finále mezinárodní Ekonomické olympiády v Budapešti.