Dobrý hospodář má stavbu zateplenou. Přitom se však významná část tepelných úniků realizuje přes více či méně frekventované vstupy do budov. Jedním z řešení, kdy se snoubí vysoká efektivita s nízkými pořizovacími náklady, je instalace průchozích průhledných clon z měkkého plastu.

Jednoduchý princip
Udržování tepla uvnitř budov je stejně důležité jako volba správného topného systému. Plastové clony neochvějně stojí (či spíše visí) jako strážci před dveřmi a vraty výrobních hal, skladů, logistických center a slouží k ochraně před nepříznivými povětrnostními vlivy. Na nosné liště jsou zavěšené průhledné pásy z měkčeného PVC, kterými můžete libovolně procházet a projíždět. Mají různou tloušťku a vzájemné překrytí, parametry se navrhují dle výšky otvoru a velikosti průvanu. Pracovník snadno projde a technika projede – lamely se jednoduše protlačí a pak se ihned vracejí do vertikální polohy, kde plní svou funkci. Zaměstnanci se nezdržují otevíráním či zavíráním dveří a vrat.

Bezpečné průjezdy manipulační technikyBezpečné průjezdy manipulační technikyZdroj: Portaflex s.r.o.

Nejdůležitější výhody
OMEZENÍ PRŮVANU – vytvořením průhledné bariéry mezi dvěma různými prostředími snížíte tepelné ztráty při průchodech či průjezdech. Na mnoha místech nedochází k okamžitému zavření vrat či dveří (technologické časy, nižší disciplína pracovníků, delší nakládka či vykládka zboží apod.).
REDUKCE HLUKU – slušná zvuková izolace plastu zajistí příjemnější pracovní prostředí pro zaměstnance, sníží vyčerpání, rozptylování a stres lidí.

Odhlučnění stroje v haleOdhlučnění stroje v haleZdroj: Portaflex s.r.o.


VYŠŠÍ BEZPEČNOST – průhlednost pásů umožňuje chodcům i vozidlům na obou stranách kontrolovat možnost střetu. Také se snižuje riziko uklouznutí a pádu tím, že clony omezí vnikání dešťových či sněhových srážek z venkovního prostředí. Čiré lamely jsou navíc v neuzavřeném otvoru zdrojem světla, tj. cenným příspěvkem pro zvyšování standardů bezpečnosti na pracovištích.
SNADNÁ A RYCHLÁ INSTALACE – zařízení lze s běžným nářadím namontovat do různých prostor, rychlá je nejen dodávka od výrobce, ale též instalace svépomocí. Vhodné pro pěší i motorizované provozy.
NÍZKÉ POŘIZOVACÍ NÁKLADY – nákup je relativně levný a z dlouhodobého hlediska výrobek šetří finance snížením účtů za energii.
VARIABILITA – lamelové clony jsou vhodné pro použití od malých psích bud po velkoplošné přehrazení celých hal. Vyrábí se na míru pro jakýkoliv stavební otvor, průchod – a také ve variantách s posouváním či shrnováním do boku. Pomocí clon můžete také operativně zmenšovat či zvětšovat využívané prostory.

Přehrazení jeřábové dráhyPřehrazení jeřábové dráhyZdroj: Portaflex s.r.o.

HYGIENA PRÁCE – pásy zabraňují pohybu znečisťujících látek – kouř, výpary, polétavý odpad, odstřikující kapaliny. Zajištěním chladu v letních měsících se chrání citlivé zboží. Pro některá odvětví (např. potravinářství) jsou problémem škůdci – hmyz, ptáci – a clony tvoří bariéru proti jejich vlétávání.

Třešnička na závěr
Clony se uplatní v každé firmě. Nemusí jít jen o transparentní protiprůvanovou bariéru. Neprůhledné barevné clony zastaví zvědavost zákazníků či jiné veřejnosti, působí příznivě na klienty (např. schovají některá nevábná zákoutí), vyladí do firemních barev prostory společnosti. Barevná olemování můžou fungovat jako varování před nebezpečím v exponovaných místech.

Stručně shrnuto – plastové clony využijete všude tam, kde potřebujete rychle, levně a flexibilně vytvořit prostupnou stěnu.
Ing. Petr Ďásek, Portaflex s.r.o.,  www.plastove-clony.cz

Mléčné a modré odstíněníMléčné a modré odstíněníZdroj: Portaflex s.r.o.