Mám na mysli zlehčování vlastní okupace a následných normalizačních represí vůči všem, kteří odmítli vyměnit pojem okupace za děsivé sousloví „internacionální bratrská pomoc“. A také přijmout „vylepšení” oblíbeného prvomájového hesla „Se Sovětským svazem na věčné časy“ o dovětek „… a nikdy jinak“. Naštěstí ponížení národa v nesvobodě trvalo nikoliv věčně, ale stejně nekonečně dlouhých 21 let.

Při zkoumání novodobých dějinných událostí má v práci historiků významné zastoupení takzvaná orální historie. Ta staví na vzpomínkách a autentických výpovědích pamětníků dobových událostí. I proto se mě dotýká současné objevování „demokratických prvků“ v období normalizace. Údajně nemožnost cestovat do zahraničí mnohým nevadila, vždyť o to ani nestáli. Měli své chaty, chalupy a zahrádky. Ano, když něco nemohu, logicky nacházím uspokojení v jiné oblasti. Dané realitě se nějak přizpůsobím. Jde ovšem o vnucené rozhodnutí. Bez možnosti volby je svoboda a demokracie pouhou iluzí.

Právě kvůli osobní zkušenosti hledím s obavami do Běloruska. A přeji Bělorusům, aby je velký ruský bratr „neobjal“ obdobně devastujícím způsobem, jako se stalo u nás před 52 lety.

doc. PhDr. PZdroj: Česká pirátská stranaavel Vacek, Ph.D.

- psycholog a vysokoškolský pedagog

- přes třicet let připravuje budoucí učitele na jejich povolání

- v roce 2012 se stal děkanem královéhradecké pedagogické fakulty

- je nezávislý opoziční zastupitel v Hradci Králové (zvolený na kandidátce Pirátů)

- na podzim bude s podporou Pirátů a hnutí STAN kandidovat do Senátu za obvod Hradec Králové


www.pavel-vacek.cz

Zadavatel: Česká pirátská strana

Zpracovatel: VLTAVA LABE MEDIA