Příznaky napadení květů, které neopadávají a zůstávají na stromech, připomínají poškození mrazem. Na napadených letorostech se velmi často objevuje klejotok, který postupně přechází i na starší dřevo a může být příčinou rozsáhlejšího poškození stromů.

Ošetření proti moniliové spále je nutné provést jen preventivně a to v pevně daném termínu

květkvětZdroj: AgroBio Opava, s.r.o.

Termín ošetření peckovin

Proti moniliové spále je nutné povést ošetření vhodným fungicidem, 1-2x na jaře, a to 1x na začátku kvetení.

Druhý postřik doporučujeme provést při dokvétání peckovin, a to zejména v případě, že během kvetení je počasí chladné (pokles pod 13 oC) a deštivé. Vzhledem k vysokému výskytu moniliové spály během minulého roku, doporučujeme provést v uvedených termínech obě ošetření.

Přípravky proti moniliové spále

U meruněk, u kterých hrozí mimo spálu navíc také jarní mrazíky v době květu, doporučujeme soupravu ZDRAVÁ meruňka – Proti moniliové spále a k ochraně květů proti mrazu. Souprava obsahuje 2 fungicidy (Signum a Champion 50 WG). 

Zdroj: AgroBio Opava, s.r.o.

Pokud máte meruňky v teplejších oblastech či místech zahrady, kde jarní mrazíky neohrožují jejich květy nebo máte na zahradě ještě višeň, pak můžete použít fungicid PROTI moniliové spále (Signum).

Zdroj: AgroBio Opava, s.r.o.

Pokud pěstujete více druhů peckovin (slivoně, třešně, višně, broskvoně, meruňky), pak proti moniliové spále doporučujeme fungicid Belanty (přímá náhrada za zrušený fungicid Prolectus). Je vhodný pro jarní ošetření peckovin proti moniliové spále, a pak také i pro ošetření peckovin v době zrání plodů proti moniliové hnilobě. Velkou výhodou je nízká ochranná lhůta (OL) pro sklizeň, a to pouze 3 dny.

Zdroj: AgroBio Opava, s.r.o.

agrobio.cz