„Nové chráněné bydlení nabídne komplexní péči pro 8 osob s chronickým duševním onemocněním i zázemí pro personál. Pracovníci Fontány, což je krajská příspěvková organizace, budou klienty podporovat v rozvíjení nebo udržování dosavadních schopností a dovedností, budou je vést k zapojování se do běžného způsobu života, k samostatnému rozhodování o běžných záležitostech a osamostatňování se, a také k udržování rodinných a přátelských vazeb. Vytvoříme jim podmínky, které se co nejvíce podobají domácímu prostředí. Věřím, že zde naši uživatelé najdou domov, ve kterém se budou cítit dobře a bezpečně,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil s tím, že nově vybudovaná sociální služba bude umístěna na krajském pozemku v běžné zástavbě bytových a rodinných domů, což umožní sociální začlenění klientů do společnosti.

Nové chráněné bydlení nabídne komplexní péči pro 8 osob s chronickým duševním onemocněnímNové chráněné bydlení nabídne komplexní péči pro 8 osob s chronickým duševním onemocněnímZdroj: Moravskoslezský kraj

Součástí projektu, který se v těchto dnech začíná realizovat, je demolice starého nevyužívaného rodinného domu, nahradí jej nový objekt o dvou bytových jednotkách s celkem 4 pokoji. „Postavíme dvoupodlažní bezbariérový objekt, bude mít ovšem 4 výškové úrovně. Je navržen tak, že bude v podélném směru rozdělen na dvě části, které jsou navzájem o půl patra odskočené. To nabídne zajímavé členění prostoru. V novostavbě bude také společný obývací pokoj s kuchyní a koupelna. Počítá se i se zázemím pro pracovníky, technickou místností a dvougaráží v suterénu. Součástí projektu je také úprava zpevněných ploch pozemku a jeho oplocení,“ popsal krajskou investici náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro finance, investice a majetek Jaroslav Kania s tím, že stavba potrvá 12 měsíců, jejím zhotovitelem je společnost FICHNA – HUDECZEK.

Moravskoslezský kraj na tuto investici získal z evropských zdrojů dotaci z Národního plánu obnovy ve výši 27 milionů korun. Zbytek doplatí kraj ze svého rozpočtu. První klienti se do domova začnou stěhovat na podzim roku 2025.