Cestování po Praze se opět o něco zjednoduší a zpříjemní. Depo Hostivař se totiž konečně dočkalo nové tramvajové smyčky, respektive zahájení její výstavby. Smyčka bude dlouhá 490 metrů a jejím zhotovitelem je stavební společnost EUROVIA CS. Součástí prací bude také oprava 115 metrů dlouhého úseku hlavní tramvajové trati v ulici Černokostelecká.

Až pět tramvají

Smyčka Depo Hostivař vzniká na místě stávajícího stejnojmenného obratiště autobusů mezi stanicí metra, křižovatkou Černokostelecké a Sazečské ulice a parkovištěm P+R. Autobusové obratiště přitom nezanikne, ale dostane novou podobu. Umístí se dovnitř tramvajové smyčky – a to včetně odstavných ploch pro autobusy.

Nová tramvajová smyčka bude mít kapacitu odstavných kolejí až pro pět tramvají typu 15T a celkem čtyři nástupiště. „Tramvajová trať bude celá na příčných pražcích. Na tramvajovém tělese bude zachován kryt otevřeného kolejového vršku. Tramvajová smyčka bude tříkolejná,“ říká Iveta Štočková, tisková mluvčí stavební společnosti EUROVIA CS.

V prostoru zastávek bude povrch tramvajové tratě tvořit dlažba, v prostoru odstavů tramvajových souprav mlatový kryt, v přejezdech pro nekolejovou dopravu asfaltový kryt a ve zbylé části bude tramvajová trať zatravněna. Součástí výstavby je mnoho přeložek sítí elektro, kanalizace a vodovodu.“

Zdroj: EUROVIA

Základ nového dopravního uzlu

Jedná se o první letošní novostavbu na tramvajové síti, dokončena bude v srpnu a stane se jedním z pilířů vznikajícího kompaktního uzlu veřejné dopravy na Praze 10. Jeho součástí bude i patrové parkoviště P+R a železniční zastávka pro linku S49 Roztoky – Hostivař, jenž bude součástí samostatné zakázky. Vznikne tu i bezbariérový přestup na metro.

Kromě toho, že nový dopravní uzel propojí v docházkové vzdálenosti metro s tramvajovými, autobusovými a v budoucnu i vlakovými spoji, v místě současného autobusového obratiště na Černokostelecké dojde k výraznému omezení hluku.