Výstavba byla zahájena v roce 2023 a na více než 100.000 m2 budou nejmodernější sportoviště dokončena v roce 2027. V areálu tak vznikne tenisová akademie dětí a mládeže, obnovený parkurový areál včetně nových stájí a jezdecké haly, 6 hřišť na padel, 2 hřiště na badmington a lezecká stěna. Nedílnou součástí budou další doprovodné aktivity a služby jako dětská a workoutová hřiště, moderní fitness a kompletní rehabilitace.

Zdroj: TENIS - CENTRUM DTJ HK, z.s.

Budovaný areál v místech, kde má sport v Hradci Králové dlouhou tradici se stane vstupní branou do rekreačních městských lesů a propojí oblíbený lanový „Park Na větvi“ cyklistickou a bruslařskou stezku s širším okolím. Očekávaná návštěvnost po dokončení všech sportovišť se předpokládá kolem 500.000 obyvatel města ročně. Sportoviště pro tenis, jezdectví a další disciplíny jsou zaměřena především na děti a mládež s maximálním využitím pro širokou veřejnost.

Zdroj: TENIS - CENTRUM DTJ HK, z.s.

Komplexní přestavbou areálu bývalého spolku TJ Jezdec na moderní parkurový areál dojde k navázání na více než 100 letou tradici jezdeckého sportu v Hradci Králové. V původním areálu se konaly mistrovské špičkové soutěže včetně Velké ceny města o pohár primátora. Na tuto tradici fungování centra naváže a bude pokračovat v prezentaci královéhradeckého jezdeckého sportu.

Všechna sportoviště moderního areálu jsou navíc navržena tak, aby nejen splňovala požadavky na nízkoenergetický provoz, ale svým technologickým řešením naplňovala požadavky ESG investice. Jde především o způsob vytápění, chlazení a úspory elektrické energie, kdy bude využívána energie z fotovoltaické elektrárny propojená a tepelnými čerpadly a zemními kolektory. Důsledně je také řešeno využití dešťové vody, která bude z akumulačních nádrží využívána jak k úpravě tenisových kurtů tak k zavlažování zeleně.  Jezdecký areál kromě vsakovacích galerií bude používat dešťovou vodu k zavlažení umělých průlehů a jezírek, které umožní pestřejší skladbu zeleně.

Zdroj: TENIS - CENTRUM DTJ HK, z.s.

„Jsem opravdu rádi, že v Hradci Králové vznikne nádherné multifunkční sportovní centrum, které umožní sportovní vyžití v deseti pestrých disciplínách pro opravdu všechny věkové kategorie obyvatel města. Hradec Králové tak bude zcela jistě ještě více vnímám jako město sportu opravdu pro všechny“, dodává předseda SK Tenis Hradec Králové Pavel Hep.