Vznik sesterské školy iniciovala zástupkyně rodičů, paní Radka z Karlových Varů. Při hledání základní školy pro své děti narazila na Školu Můj Projekt Mánesova v Sokolově a zaujala ji kombinace tradičních a inovativních přístupů ke vzdělávání. “Chceme, aby děti docházely do školy v místě bydliště. Tak jsem se domluvila s přáteli, kteří také řešili, jaké kvality by měla mít škola pro jejich děti. Společně jsme oslovili Danu, která založila školu v Sokolově původně pro své tři syny. Vyšla nám vstříc a letos otvíráme ZŠ Carolina u nás v Karlových Varech, ” říká matka dvou dětí. Zápis probíhá až do 31. srpna 2021. 

zakladatelka koncepce Škola Můj Projekt - Dana Stariatová…zakladatelka koncepce Škola Můj Projekt - Dana Stariatová…Zdroj: ŠMP Carolina základní škola s.r.o.Nová škola vzdělává děti podle koncepce Škola, Můj Projekt, ke které se hlásí také další tři školy v ČR. Hlavní důraz je kladen na poznání individuálních nadání každého žáka, aby měl možnost maximálně rozvíjet svůj potenciál. To je také důvodem, proč mají děti individuální plány a jejich počet na jednoho pedagoga je určen formou výuky. Inovativní výuka, jako výuka v projektech (18 žáků), výuka Klíčových kompetencí (měkké dovednosti), návyků důležitých pro život a leadershipu (14 žáků), učení v souvislostech v tematických blocích a výuka venku (24 žáků) nebo učení se od vrstevníků škola kombinuje s osvědčenými tradičními metodami. Přesto plní plány, které požaduje ministerstvo i školní inspekce. 

„V ZŠ Carolina si uvědomujeme, že vzdělání by mělo pomoci k úspěšnému uplatnění dětí v budoucím životě. To ale bude za mnoho let a do té doby spousta profesí zanikne a mnoho dalších vznikne. Musíme tedy děti připravit na obecné výzvy, a ne jim pouze předávat znalosti ze světa, který ani nezažijí” říká ke koncepci nově otevírané školy jednatelka Dana Stariatová. “Důležitější než znalosti z učebnic jsou znalost a schopnost plně využít svých silných stránek a znalost a schopnost pracovat se svými slabými stránkami tak, aby nás neomezovaly. Nepostradatelné budou např. schopnost efektivně se rozhodovat a řídit,  komunikovat, prezentovat se, spolupracovat a neustále se učit,” doplňuje Dana. 

Ve světě již školy s podobným přístupem existují, v Česku se ale jedná spíše o výjimku. “Pro mne i manžela je skutečně důležité, aby naše děti chodily do školy, která pro ně bude mít smysl, cítily se bezpečně a abychom jako rodiče sdíleli podobné hodnoty a principy jako škola, do které chodí naše děti. Jsem ráda, že se mi podařilo takovou školu zajistit i pro děti v Karlových Varech,” dodává paní Radka. 

Zápis do inovativní ZŠ Carolina probíhá do 31. srpna na webových stránkách zscarolina.cz

 Zdroj: ŠMP Carolina základní škola s.r.o.