Co vás ke kandidatuře vedlo?

Chci pracovat pro více než 120 tisíc lidí v regionu, věnovat se jejich problémům a naslouchat jim. Chci také pomáhat starostkám a starostům, jež se dennodenně perou s podobnými problémy jako já v pozici starosty. V malých obcích jsou však na všechnu práci mnohdy úplně sami a jakákoliv zprostředkovaná pomoc od kraje nebo ministerstva se jim proto velmi hodí.

Čemu se chcete v Senátu věnovat?

Problémy, které se snažím řešit jako starosta, je potřeba řešit i v rámci Trutnovska a Náchodska. Dál bude nutné shánět obrovské finanční prostředky a cíleně je investovat do oprav komunikací. Věnovat se chci životnímu prostředí – nápravě obrovských škod způsobených kůrovcovou kalamitou, problematice zadržování vody v krajině a obecně lepšímu hospodaření s vodou nebo odpadovému hospodářství. Důležitá je pro mě problematika sociálních služeb a pomoc seniorům nebo dětem, čemuž se snažím věnovat i soukromě. Jde o to snažit se proaktivně a empaticky hledat řešení problémů obyvatel celého obvodu a řešit otázky týkající se dopravy, bydlení, zaměstnanosti, sociálních služeb nebo zdravotnictví v přímém kontaktu s těmi, kterých se problém týká.

Je vůbec možné zkombinovat funkci starosty a senátora?

Myslím, že obě funkce lze zvládnout současně, aniž by člověk jedno nebo druhé ochuzoval. Pro starostu a region může být velkou výhodou, pokud jako senátor zná dokonale problémy obyvatel, dokáže za ně bojovat a hledat pro ně řešení. Pro senátora je naopak výhodou znalost dění na obci, procesů sestavování a čerpání obecních rozpočtů atd.

Proč jste si zvolil motto Slušně a pro vás?

Práce v komunální politice mě neustále učí, formuje a vychovává, ale některé principy, s nimiž jsem do ní vstupoval, pro mě platí pořád. Třeba, že do politiky patří slušnost, byť se může zdát, že z ní v posledních letech zmizela. A to, že se snažím chovat právě v politice slušně ke každému, koho v ní potkám nebo díky ní poznám, se mi vrací zpět. Většina těchto lidí mi stejnou mincí oplácí a my nacházíme společné řešení daleko snáze a dříve, než by tomu bylo stylem konfrontačním.

Zadavatel: ANO 2011
Zpracovatel: VLTAVA LABE MEDIA a.s.