Společnost SeneCura patří mezi největší nestátní provozovatele domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem se špičkovou zdravotní a sociální péčí včetně péče o seniory trpící demencí. Od května 2016 působí také v Hradci Králové. „V SeniorCentru SeneCura v Hradci Králové poskytujeme moderní ubytování ve dvou nebo v třílůžkových pokojích. Ty jsou nadstandardně vybaveny, výjimkou není televize, lednice a další,“ říká ředitel královéhradeckého SeniorCentra SeneCura Ondřej Votroubek.

Moderní zařízení s celkovou kapacitou 149 lůžek poskytuje obyvatelům z Hradce Králové a širokého okolí péči formou Domova pro seniory a velmi žádaného Domova se zvláštním režimem pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu Alzheimerovy choroby či jiných typů demence. Kvalitní péče vychází od zabezpečování těch nejzákladnějších potřeb klientů, na které následně navazují další aktivity a služby.

Od začátku července navíc SeneCura SeniorCentrum Hradec Králové nabízí další sociální službu, která významně pomáhá domácím pečujícím. „V našem domově nabízíme v rámci pobytové odlehčovací služby celkem patnáct míst pro klienty, kteří jsou závislí na celodenní péči, přičemž nejdelší doba pobytu jsou tři měsíce. Zájemci mohou kontaktovat naši sociální pracovnici, která jim se vším poradí a pomůže. Zároveň je nutné zdůraznit, že tuto novou službu můžeme nabídnout díky pochopení a spolupráci s Magistrátem města Hradec Králové a vedením Královéhradeckého kraje, kterým patří naše velké poděkování,“ říká Ondřej Votroubek a dodává: „Tuto službu jsme nějakou dobu poskytovali hned na začátku po otevření, v roce 2016. Tehdy jsme měli tři lůžka pro pobytovou odlehčovací službu. Zájem o ni byl vždycky, ale v průběhu času se jasně definoval zájem především o služby pobytové. Nyní jsme schopni tuto službu opět nabízet a jsme za to rádi.“

Odlehčovací služba v SeniorCentru Hradec Králové je určena osobám od 50 let se sníženou soběstačností, z důvodu věku, zdravotního postižení nebo chronického onemocnění. Služba pomáhá potřebným v situacích, kdy nemohou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu využívat terénní nebo ambulantní služby. Cílem pobytové odlehčovací služby je podporovat klienta v jeho soběstačnosti, základních úkonech sebeobsluhy a zachovat stávající zdravotní stav. Důležitým aspektem je také kontakt s rodinou, přáteli a sociálním prostředím. SeneCura tím podporuje domácí péči a pomáhá ve chvílích, kdy rodina nebo terénní služba nezvládá nepřetržitou péči o člověka zcela závislého na pomoci druhých. Pečující osoba tak může využít tento čas na potřebný odpočinek nebo k vyřízení soukromých záležitostí.

Hlavním posláním odlehčovací služby je podpora zachování důstojného života a soběstačnosti seniora v příjemném prostředí. Služby v SeneCura jsou založené na propojení sociální a zdravotní péče na špičkové úrovni s důrazem na individuální potřeby, kvalitu a úctu. „Naše hodnoty jsou jasně dané – lidskost, úcta a respekt ke klientovi,“ jmenuje Ondřej Votroubek.

V důsledku stárnutí obyvatel je lůžek v rámci odlehčovacích služeb nedostatek. Poptávka po nich stále roste, a to zejména díky trendu pečovat o seniory doma. Domácí péči také upřednostňuje sociální politika státu, ačkoli nabídka pobytových odlehčovacích služeb je stále nízká. Domov v Hradci Králové je po Kolíně a Liberci třetím zařízením sítě SeneCura, které pobytovou odlehčovací službu poskytuje. Následovat budou další zařízení ze sítě domovů SeneCura, například SeniorCentrum Terezín. „Od počátku cítíme velký zájem o tuto službu. Především v období letních měsíců naši klienti odlehčovací službu vyhledávají a chválí si ji,“ říká Ondřej Votroubek.

Zdroj: SeneCura SeniorCentrum HŠH a.s.

Informace o odlehčovací službě v SeniorCentru Hradec Králové včetně kontaktů naleznete na stránkách www.hradeckralove.senecura.cz

SeneCura SeniorCentrum Hradec Králové nabízí sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem (zaměřený na péči o seniory trpící Alzheimerovou chorobu či jinou formou demence), nově poskytuje odlehčovací službu. Svým klientům zajišťují péči 24 hodin 7 dní v týdnu. Kromě zdravotní, ošetřovatelské a sociální péče zde naleznete širokou škálu doplňkových služeb i bohatý výběr volnočasových aktivit. Cílem SeniorCenter SeneCura je stát se komunitními centry v daných lokalitách a maximálně podporovat a rozvíjet soužití klientů, jejich příbuzných, zaměstnanců SeneCura, dobrovolníků a veřejných orgánů. Zařízení SeneCura jsou založena na partnerství, spolupráci, inovacích, kvalitní péči, ale i na vysoké kvalitě života ve stáří.

· SeneCura byla založena v roce 1998.

· V České republice provozuje 15 SeniorCenter s rakouským modelem péče a mezinárodním systémem kvality s celkovou kapacitou 2044 lůžek. Je největším nestátním provozovatelem pobytových sociálních služeb a také členem APSS. Její zařízení jsou držiteli ocenění značky kvality a certifikátu České alzheimerovské společnosti “Vážka“.