Firma Valbek si však dopřála jednu změnu pozitivní. Svá stávající projekční oddělení obohatila skupinou Projekce technologických celků. Projektování technologických celků a nebo jejích částí ve své podstatě znamená vytváření 2D nebo prostorových 3D modelů komplexních technologií vnitřního vybavení továren, výrobních hal či menších staveb z oblasti energetiky, strojírenství, stavebnictví, petrochemie, farmacie a tak dále.

Tímto spojením jsme se opětovně posunuli blíže k představám našich klientů, kteří preferují komplexní projektové služby. Projekční ateliér technologických celků doplnil portfólio služeb Valbeku a velmi záhy navázal spolupráci se stávajícím oddělením vodohospodářských a pozemních staveb,“ přibližuje záměr Ing. Robert Vorschneider, ředitel plzeňské pobočky Valbeku

Spolupráce s velkou firmou přinesla skupině technologů po patnácti letech samostatné existence (původně CAD. Serve s.r.o.) možnosti širšího uplatnění svých znalostí a zkušeností. Propojením s oddělením geodézie a pořízením vlastního laserového skeneru se tak oddělení technologické projekce dostalo na špičku poskytovaných služeb ve svém oboru. Nabízí jak zpracování projektů v nových prostorách, tak i projektování technologií v prostorách již technologiemi vybavených, což je náročné na přesnost i rychlost zpracování. Jedná se zejména o výměnu starého, nedostatečného či již nevyhovujícího technologického vybavení.

Zdroj: Valbekmodernizace starého technologického vybavení

„Za dobu naší existence jsme se vypracovali v tým zkušených odborníků s bohatou praxí v oboru. Díky kvalitě naší práce jsme si za více než 15 let vybudovali klientskou síť v Čechách i v zahraničí. Na ní teď stavíme a díky spojení s Valbekem, nabízíme rozšíření dosavadních služeb,“ potvrzuje Ing. Aleš Drechsler, vedoucí ateliéru projekce technologických celků.

Přímo v plzeňském regionu je již řada zrealizovaných projektů, na kterých se ateliér projekce technologických celků zásadně podílel. Jako příklad můžeme uvést několik nových či rekonstruovaných vodáren nebo rozšíření výrobních provozů nadnárodních společností s pobočkami na českém území.

Zdroj: Valbekvystrojení novým technologickým vybavením

„Vzhledem k růstu požadavků našich stávajících i nových klientů je naším cílem rozšířit ateliér projekce technologických celků do roku 2025 přibližně na dvojnásobek. Jsme proto také připraveni přijmout a ocenit odborníky s praxí, ale dokážeme si zaučit i absolventy daného oboru. Věřím, že rok 2021 bude pro mnohé naše nové kolegy startovní čarou,“ komentuje s přesvědčivostí Eva Černá Rukavička z oddělení marketingu.

Ač byl letošní rok náročný nejen v pracovním, ale i v osobním životě, naučil nás všechny velmi zdatně improvizovat. Dopřejme si tak v závěru starého roku odpočinek,
ať do toho nového vstupujeme s chutí a očekáváním. „Všem přeji klidné svátky a nový rok 2021 prožitý v plném zdraví na těle i na duchu“ upřímně přeje
Ing. Robert Vorschneider.