Slovany zrekonstruovaly vnitroblok Francouzská – Slovanská alej – Brojova

Městský obvod Plzeň 2 – Slovany provedl rekonstrukci vnitrobloku Francouzská – Slovanská alej – Brojova. V srpnu loňského roku začaly stavební práce, které prováděla firma SWIETELSKY stavební s.r.o. Nejdříve byla vybudována dešťová kanalizace včetně odvodnění nové komunikace, poté následovaly práce na zpevněných plochách pro pohyb vozidel a pěších včetně nových parkovacích stání. Vedle toho došlo i na obnovu veřejného osvětlení. Pravděpodobně jako první v Plzni jsou zde osazena svítidla veřejného osvětlení, tzv. chytré lampy.

„Celkem nás stavba stála 9,24 milionu korun. Prvotní impuls ke zlepšení stavu v tomto vnitrobloku vzešel od místních občanů a já věřím, že se zde mimo jiné zlepší i jejich možnosti parkování,“ sdělil starosta městského obvodu Plzeň 2 – Slovany Lumír Aschenbrenner.       

„Rekonstrukce vnitrobloku zapadá do naší investiční strategie, kdy se postupně snažíme rekonstruovat jednotlivé vnitrobloky v centrální části obvodu. Část z nich již byla zrealizována v minulých letech, další se připravují. Jediné, co nás omezuje v intenzivnější realizaci, je omezený zdroj financování. Dříve jsme využívali i vhodné dotační tituly, ale v posledních letech pro tento typ staveb nebyly vypisovány. Věřím však, že v následujícím období se situace v tomto směru zlepší,“ doplnil místostarosta Jan Fluxa.   

Projekt chytrých lamp, který zde městský obvod Plzeň 2 – Slovany zavádí, se teprve rozbíhá a systém by měl být funkční odhadem v průběhu tří měsíců. Systém spočívá ve změně intenzity svícení v průběhu dne. Teprve čas ukáže jeho výhody a nevýhody. 

Stavbu obvod připravoval již od roku 2016, kdy bylo zadáno zpracování projektové dokumentace, na jejímž základě bylo v roce 2019 vydáno stavební povolení. Původně byla realizace plánovaná na rok 2020, ale epidemie korona viru a s ní spojené finanční restrikce bohužel způsobily, že financování stavby bylo v loňském roce zrušeno. Při realizaci stavby bylo také nutné vyřešit koordinaci s dalšími stavbami prováděnými v sousedství vnitrobloku - výstavbou vozového depa PMDP a elektrické měnírny ČEZ v areálu vozovny.  

MO Plzeň 2 – SlovanyZdroj: MO Plzeň 2 - Slovany

Vánoční vystoupení dětí 51. MŠ trochu jinak

V předvánočním čase se 51. MŠ tradičně setkávala s rodiči dětí na vánoční besídce spojené s nadílkou a tvořivou dílnou pro děti a jejich rodiče. I přes přetrvávající pandemii Covid-19 a zákaz hromadného setkávání lidí, ale rodiče a prarodiče nebyli ochuzeni o to, co malí školáci dokáží a čemu se v mateřské škole naučili.

51. MŠ připravila muzikál na motivy pohádky Čert a Káča, do kterého se zapojily všechny děti včetně dětí ze speciálně vzdělávacími potřebami. Muzikál společně se svými pedagogy děti odehrály v tělocvičně sokolovny nedaleko Masarykovy základní školy.

Na přípravě muzikálu pracovali všichni zaměstnanci školy, s doplněním kostýmů pro dětské herce pomohli i rodiče. Kostýmy pro herce z řad zaměstnanců školy zapůjčilo divadlo J.K. Tyla.

MO Plzeň 2 – SlovanyZdroj: MO Plzeň 2 – Slovany

„Pro muzikál bylo potřeba vymyslet scénář, připravit hudbu, písničky, klavírní doprovod, text pro „pohádkovou babičku“ doprovázející slovem celý muzikál, rekvizity pro peklo, chaloupku a hospodu,“ vypočítala jednotlivé úkoly ředitelka 51. MŠ Blanka Linhartová.

První představení se odehrálo před kamerou profesionální firmy a bylo natočeno pro rodiče, aby jej mohli shlédnout v pohodlí svého domova. Při druhém vystoupení se děti dočkaly diváků z řad zástupců městského obvodu Plzeň 2 – Slovany.

MO Plzeň 2 – SlovanyZdroj: MO Plzeň 2 – Slovany

„Já osobně pohádky miluji nejen o Vánocích. Čert a Káča patří mezi ty tradiční a já musím složit poklonu všem zapojeným zaměstnancům 51. MŠ a dětem, neboť muzikál byl nastudovaný a vytvořený opravdu nádherně,“ doplnila místostarostka Eva Trůková

Po vystoupení čekala na všechny sladká odměna. Vedoucí školní jídelny upekla obrovský čertovský dort s Káčou, čertem i myslivcem.

MO Plzeň 2 – SlovanyZdroj: MO Plzeň 2 - Slovany

https://umo2.plzen.eu/