Příběhů mužů s rakovinou prostaty je mnoho.  Lze je vyprávět nejenom jejich očima, ale také očima těch, kteří je na jejich cestě nemocí i uzdravením doprovází. Z jejich perspektivy totiž může celá situace vypadat úplně jinak, a proto mohou mít značný vliv na celý léčebný proces a zejména na výběr samotného způsobu léčby. Tak jako paní Dagmar, oddaná manželka, která si stála za svým. A to doslova. Když byl jejímu muži při banální operaci cysty na močovém měchýři náhodou zjištěn karcinom prostaty, dokázala zachovat chladnou hlavu a trvala na pojišťovnami hrazené protonové léčbě.

Zdroj: paní Dagmar

Manželova diagnóza byla jako facka z čistého nebe – nikdy netrpěl žádnými příznaky, pozitivní výsledek biopsie jsme vůbec nečekali," vzpomíná paní Dagmar. Těžko soudit, zda bylo toto nepříjemné zjištění těžší pro ni nebo přímo pro pacienta samotného, poměrně rychle se však se situací vypořádala a začala shánět potřebné informace o možnostech léčby. „Z počátku nám lékaři všude nabízeli pouze chirurgický zákrok a následně hormonální léčbu. Přestože samozřejmě respektuji odborný lékařský úsudek, manželovy hodnoty nebyly zase tak kritické a z různých zdrojů jsem si načetla, že v takových případech je operace až krajním řešením. Proto jsem chtěla mít co nejvíce informací o existujících alternativách. Šlo mi především o to, aby kvalita manželova života zůstala maximálně a plnohodnotně zachována," vysvětluje Dagmar.

Protonové centrum jí nebylo neznámé, sledovala jeho cestu od samého začátku. Bylo jí sympatické, že se lékaři v PTC snaží léčit moderní metodou. „Nicméně při jakékoli zmínce o léčbě protonovým paprskem jsem narážela na nedůvěru v protonovou léčbu od známých i lékařů. Nerozuměla jsem tomu. Manžel už se tak pomalu smiřoval s operací, ale mně to nepřestávalo vrtat hlavou, vadilo mi, že mi to všichni rozmlouvají. Týden jsem pečlivě sbírala informace, dokonce jsem studovala i v knihovně, a jednoho dne jsem prostě vzala lékařskou zprávu a poslala jsem ji na e-mail klientského servisu, který jsem našla na stránkách Protonového centra. Dodnes si myslím, že z pozice pacienta má každý nárok na přístup ke všem informacím ohledně všech možných typů dostupné léčby, a to včetně pozitivních i negativních efektů s ní spojených", stojí si za svým paní Dagmar.

Když do Protonového centra poprvé dorazili, byli oba jako Alenka v říši divů. Už při první návštěvě manžel paní Dagmar konstatoval, že přístup personálu se nedá porovnávat s předchozími zkušenostmi. Klíčovou roli však sehrál primář Kubeš – jeho seriózní vystupování nás utvrdilo v tom, že protonová léčba bude tou cestou, kterou se chceme spolu s manželem vydat. Pana primáře Kubeše si Dagmar pro svého manžela speciálně vyžádala jako ošetřujícího lékaře – při rešerši ohledně léčby měla totiž možnost seznámit se s několika texty, jichž je MUDr. Kubeš autorem. Navíc ho znala také z edukačních videí. A jak sama říká, do smrti na něj nedá dopustit.

Kromě léčby samotné, kterou její manžel v Protonovém centru podstoupil, paní Dagmar oceňovala především přístup celého personálu nejen k pacientovi, ale i k ní, jakožto k doprovodu. „Můj manžel popravdě z počátku ani moc netušil, co protonová terapie vlastně je. Protože já jsem však na konzultaci v PTC trvala, v podstatě neměl jinou možnost, než se tam se mnou vydat. Skutečně jsem oceňovala, že jsem jako doprovod manžela nemusela někde čekat v koutě nebo si připadat nadbytečně. Vše jsme mohli absolvovat v páru a po dobu vyšetření jsem pohodlně čekala v prostředí krásné recepce. Považuji to za nesmírně důležité. Věděla jsem i chápala, že psychika dělá s pacientem hodně, tím spíše, pokud nebyl nikdy předtím vážně nemocný. Když jsou na zvládnutí situace dva, tak má partner vždy více prostoru zjišťovat všechny možnosti a být svému nemocnému blízkému řádnou podporou. Proto byl způsob, jakým Protonové centrum k doprovodu pacientů přistupuje, pro mě naprosto zásadní."

Zdroj: PROTON THERAPY CENTER

Dva měsíce po skončení léčby se manžel cítil zdravotně naprosto fit jako před zjištěním diagnózy. Protonovou léčbu považoval za natolik komfortní a šetrnou, že se s primářem Kubešem musel v žertu ujišťovat, že ho na ozařovně skutečně ozařují. Paní Dagmar uzavírá své vyprávění vzkazem, ať se nikdo z nemocných ani z jejich blízkých nebojí s Protonovým centrem zkonzultovat svůj zdravotní stav a své onemocnění, a ať se nikdo nenechá nikým odradit.

Primář Protonového centra MUDr. Jiří Kubeš doplňuje: "Protonová terapie zajišťuje pacientům vysokou šanci na vyléčení a kvalitní život při léčbě i po ní. Její další nespornou výhodou je podstatně nižší časová náročnost pro pacienty. Protonová léčba je ambulantní a trvá pouze pět dní u časného stadia karcinomu prostaty, a 21 dní u pokročilého stadia. Protonová léčba je hrazena zdravotními pojišťovnami, a proto je dnes již dostupná opravdu všem pacientům."

Naším úkolem totiž není pouze vyléčit pacienta, ale také zajistit, aby kvalita jeho života byla, pokud možno, stejná jako před nemocí. Proto jsme se zaměřili na to, aby muži po rakovině prostaty byli sexuálně aktivní, aby netrpěli impotencí, aby denní inkontinence neomezovala jejich aktivity a aby byla léčba krátká, účinná a bezbolestná", uzavírá primář Kubeš.

Zdroj: PROTON THERAPY CENTER

Léčba karcinomu prostaty

Rakovinu prostaty je možné léčit několika způsoby. Lze zvolit chirurgický zákrok (radikální prostatektomii) nebo radioterapii, kdy dnes můžeme volit mezi fotonovou a protonovou radioterapií. Také je možné pacienta sledovat a odložit léčbu do okamžiku, kdy dojde k progresi onemocnění.

Protonová léčba je v současnosti nejšetrnější radioterapií, která dává vysokou šanci na úspěšné zvládnutí léčby při minimalizaci vedlejších účinků spojených s léčbou. Umožňuje velmi přesně zacílit na nádor a tím snížit nežádoucí ozáření okolních tkání a orgánů. Protonovou terapií dnes můžeme úspěšně vyléčit až 99 % pacientů s karcinomem prostaty nízkého rizika.  

Proč zvolit protonovou léčbu

- 99 % pacientů po protonové terapii netrpí inkontinencí, jestliže je onemocnění zachyceno včas.

Zdroj: PROTON THERAPY CENTER

- U 97 % pacientů se neobjevují problémy s impotencí. Protonová radioterapie umožňuje zachování potence nejvíce z dostupných léčebných metod. Naopak riziko vzniku impotence je po operačním řešení 70 – 100 % (Citováno z webu České urologické společnosti)

Zdroj: PROTON THERAPY CENTER

- Protonová radioterapie je plně ambulantní léčba, tedy bez nutnosti hospitalizace a ve většině případů také bez nutnosti pracovní neschopnosti. Pro nízce a středně rizikový karcinom prostaty je možné použít stereotaktické ozáření s celkovým trváním 5 pracovních dnů.

Co možná nevíte o Protonovém centru

Protonová léčba je ze zákona hrazena zdravotními pojišťovnami. Je tedy dostupná všem občanům z České republiky. Protonové centrum má uzavřeny dlouhodobě smlouvy s českými zdravotními pojišťovnami, a také pro zahraničí pacienty se slovenskými a vybranými evropskými pojišťovnami.

Protonové centrum v Praze je prestižní evropské zařízení na léčbu onkologických onemocnění ozařováním protonovým svazkem, které pomáhá pacientům od roku 2012. Centrum dosud léčilo více než 5500 pacientů z 50 států světa. Více informací na www.ptc.cz.

Protonové léčba je vhodná pro široké spektrum diagnóz. V první řadě je to rakovina prostaty, prsu a lymfomy, pak nádory hlavy a krku, mozku a centrální nervové soustavy, zažívacího traktu, onemocnění jater a plic. Pacienty Protonového centra jsou také děti.

Zdroj: PROTON THERAPY CENTER