Vzhledem k tomu, že se včeličkami pracujeme po několik desetiletí, (od roku 1960), vyráběli jsme nejen med, vosk, pyl, propolis, mateří kašičku, máme zkušenosti také s výrobou včelího jedu. Víme, že nám včely přinesly nejen tyto konkrétní produkty, ale také nám blízkost včel nabídla pohodu, uklidnění či odpoutání se od každodenních starostí. S tím vším byly spojené hezké zážitky, nová přátelství, váží se k tomu i historky. O to vše se s Vámi chceme podělit.

Projekt Včelí dům

 Vymysleli jsme projekt, který nabízíme k zamyšlení či návštěvě. Připravili jsme pro Vás pobytová setkání se včelami, kde vám chceme povykládat o životě a chování včel, ukážeme Vám, jak včely žily dříve, kde žijí dnes, jak se včely v průběhu roku ošetřují, jak se získávají jejich produkty a jak je možné tyto u Vás doma využít nejen k jídlu.

 Málokdo ví, že včelí produkty se dají i velmi účelně využít nejen v lékařství a kosmetice, ale také ve výrobě a průmyslu.

 Sami na sobě budete mít možnost poznat sílu prostředí kolem včel, poznat vůni včelína a zamyslet se nad významem života včel, bez kterých by nebyla jablíčka, hrušky ani další ovoce na Vaší zahrádce.

 Pro tento účel jsme pečlivě vybírali místečka, ve kterých bude dobře nejen včeličkám, ale i Vám, návštěvníkům, kteří toto prostředí chcete poznat a užít si ho. Vybrali jsme lokalitu v okolí tajemného hradu Buchlov, jehož okolí plné lesů, luk, vody, skýtá spoustu nabídek nejen pro tento nápad, ale také pro rekreaci, pěší či cykloturistiku. Projekt jsme sice vymysleli my včelaři pro Vás návštěvníky. To je pravda! Nic by nám však nebyl platný, kdybychom k jeho uskutečnění nezískali podporu a pomoc s ubytováním, stravováním či umístěním našich zařízení na pozemcích, které v tak krásné lokalitě nevlastníme.

Všem našim příznivcům z celého srdce děkujeme.

Tel.: +420 602 234 993
E-mail: vcasvcely@email.cz

Včelí důmVčelí důmZdroj: VČAS včelařský spolek z.s.