Ačkoliv dle statistických informací je město Plzeň lokalitou bezpečnou, výsledky průzkumů veřejného mínění, vedených za účelem zjištění vnímání pocitu bezpečí jejích obyvatel, se od statistických dat značně liší. Je třeba pojmout zaměření výkonu služby městské policie jako službu, která působí na občany jako uklidňující faktor, vyvolávající pocit bezpečí, toto nejde zajistit bez fyzické přítomnosti hlídek v ulicích, a to nepřetržitě, za jakýchkoliv povětrnostních podmínek,“ vysvětluje velmi důležitý úkol strážníků v ulicích velitel Městské policie Plzeň Petr Vlk.

OKRSKÁŘI V ULICÍCH

Proto se také snaží MP Plzeň zvýšit počet pěších hlídek v ulicích města. Pouhý fakt, že člověk vidí strážníka v uniformě ve svém okolí, zvyšuje jeho pocit bezpečí. „Na strážníka se občan může obrátit prakticky s jakoukoliv otázkou či prosbou o pomoc, od toho v ulicích jsme. Podle mého názoru je nesmírně důležitá pozice okrskářů, kteří v daném okrsku mají místní osobní znalost. Obyvatelé totiž mají k těmto strážníkům, které pravidelně vídají, mnohem blíže a je zde znát větší důvěra v naše poslání ochránců veřejného pořádku. Takovýto strážník zná naprosto přesně svůj rajon, a tak mu opravdu nic neunikne. A třeba když uvidí ve čtvrtek vyšlapanou cestičku k zahradě, kde majitelé bývají jen o víkendu, tak mu ta situace hned přijde podezřelá, čímž může svým aktivním přístupem v kombinaci s místní znalostí například odhalit zloděje,“ upozorňuje velitel na případy, které se skutečně staly.
Zajištění bezpečnosti ve městě by ale nešlo bez dobře fungující spolupráce mezi MP Plzeň, městem Plzeň a PČR. Tato spolupráce je dokonce deklarována v projektu „Bezpečná Plzeň“.
Velmi zásadní roli má na bedrech operační oddělení, o jehož fungování má laik běžně jen velmi okrajovou představu. „Základ kvalitního a efektivního výkonu služby přitom začíná právě v bezchybném výkonu služby na operačním oddělení a schopnosti jednotlivých zde zařazených strážníků efektivně využívat dostupné síly a prostředky a zajistit tak podporu strážníkům v přímém výkonu služby, a tím i bezpečnost v ulicích města,“ dodává Vlk.

Zdroj: Městská policie Plzeň