Předchozí týdny byly pro lékaře, zdravotní sestry i další personál velkou zkouškou jejich schopností, morální síly i umu improvizovat. V polovině března, ze dne na den, se nemocnice organizačně otočila o 180 stupňů. Některá oddělení nuceně omezila provoz a odložila naplánované zákroky, místo toho vznikly speciální triáže. Jakási síta pro záchyt pacientů, kteří by mohli být nakaženi koronavirem. Na těchto provizorních pracovištích vedle sebe působili zaměstnanci sesbíraní z různých oddělení, někteří z nich se sotva znali. Bez zaškolení, za chodu, se zdravotníci seznamovali s novými úkoly. Navíc s vědomím, že každý další příchozí pacient může být nakažený nemocí COVID-19.

Nyní jsme se takřka vrátili do běžného provozu. Znovu kontaktujeme klienty, jejichž naplánované operace a jiné zákroky jsme po vypuknutí epidemie byli nuceni odložit. Když se za uplynulými týdny ohlédnu, jsem přesvědčen, že jsme nouzový režim zvládli znamenitě. Moc za to děkuji všem kolegyním a kolegům z kyjovské nemocnice - je to totiž především jejich zásluha. DÍKY!

Lubomír Wenzl, ředitel Nemocnice Kyjov