Společnost Philips proto navyšuje výrobní kapacity a posiluje svůj dodavatelský řetězec, jak představuje ve svém detailním plánu: navýšení výroby nemocničních plicních ventilátorů na 4 000 kusů za týden do začátku třetího čtvrtletí 2020 a uvedení nového ventilátoru Philips Respironics E30 s okamžitou kapacitou výroby 15 000 kusů za týden.

Společnost Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) poskytla uprostřed dubna 2020 detailní informace o tom, jak plánuje zvýšit výrobu nemocničních plicních ventilátorů pro nejbližší týdny a měsíce. Do začátku třetího kvartálu 2020 chce dosáhnout čtyřnásobného nárůstu výrobních kapacit. Aktuální plán vychází z původního navýšení výroby v průběhu prvních tří měsíců roku, které již umožnilo dodávky většího množství plicních ventilátorů nezbytných k léčbě pacientů s COVID-19 do nemocnic v nejvíce postižených částech Číny, jižní Evropy a USA. Aby společnost Philips mohla reagovat na obrovskou poptávku po celém světě, představila nový ventilátor Philips Respironics E30, což je univerzální a jednoduše použitelný ventilátor pro neinvazivní i invazivní plicní ventilaci. Je navržen speciálně tak, aby vyhovoval podmínkám velkovýroby.
K tomu, aby splnil tyto své cíle prohlubuje Philips spolupráci s partnery – s dodavatelskými společnostmi Flex a Jabil.

"V souladu s posláním společnosti Philips jsme zavázáni pomoci co největšímu počtu zdravotníků diagnostikovat, léčit a monitorovat neustále rostoucí počet pacientů s COVID-19,” říká Frans van Houten, CEO Royal Philips. „Společnost Philips se začala mobilizovat už v lednu. Spolupráce s našimi partnery Flex a Jabil povede k rychlému navýšení kapacit pro výrobu nemocničních plicních ventilátorů, zároveň také zefektivní dodavatelský řetězec tak, aby bylo možné do začátku třetího kvartálu vyrobit 4 000 kusů plicních ventilátorů týdně. Navíc náš tým navrhl nový ventilátor Philips Respironics E30, který lze bezpečně použít v době, kdy je limitován přístup k plně vybavenému ventilátoru pro intenzivní péči. Ventilátor Philips Respironics E30 poskytne řadu léčebných možností a my během dubna rychle navýšíme jeho výrobu na 15 000 kusů za týden.

Navýšení výroby nemocničních plicních ventilátorů

Společnost Philips využívá spolupráce s partnery Flex a Jabil a s dalšími partnery při rozšíření montážních linek, a to s cílem posílit dodávky plicních ventilátorů do nemocnic. Flex a Jabil mají odborné zkušenosti s výrobou zdravotnických přístrojů. Jejich předností je celosvětové průmyslové působení a spolupráce se sítí certifikovaných dodavatelů materiálů a komponent. Společnost Flex již jeden z produktů na podporu dýchání společnosti Philips vyrábí. Očekává se, že výroba nemocničních ventilátorů vzroste do třetího čtvrtletí 2020 na 4 000 kusů týdně.

Philips spolupracuje se svými dodavateli v USA, v Evropě a v Asii, aby zajistil dostatečnou a nepřetržitou dodávku více než 650 různých komponent potřebných pro montáž nemocničních plicních ventilátorů. Nedostatek komponent je základní faktorem omezujícím rychlost výroby, a proto vyžaduje podporu a spolupráci všech zúčastněných zemí.

Ventilátor Philips Respironics E30

Jde o zařízení pro nouzové použití k překonání kritického nedostatku plně vybavených nemocničních ventilátorů. Specializovaný tým s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti respirační medicíny společnosti Philips spolupracoval na vývoji tohoto ventilátoru s předními lékaři poskytujícími akutní péči pacientům s dýchacími problémy. Ventilátor je optimalizován pro léčbu pacientů s respirační nedostatečností, snadno se obsluhuje a umožňuje rychlé nastavení. Philips Respironics E30 lze používat neinvazivně i invazivně a lze ho flexibilně přizpůsobit léčebným potřebám pacientů s COVID-19.

Výroba Philips Respironics E30 probíhá v závodě v Novém Kensingtonu v západní Pensylvánii (USA). Cílem je během dubna započít s výrobou 15 000 těchto ventilátorů týdně.

Americká FDA schválila toto zařízení pro použití v USA během nouzové situace při pandemii COVID-19 od 8. dubna 2020 v režimu povolení k nouzovému použití (Emergency Use Authorization – EUA). Společnost Philips spolupracuje s dalšími regulatorními orgány, aby bylo možné přístroj využívat po celém světě.

Záruka kvality

Philips s ohledem na bezprecedentně vysokou poptávku po ventilátorech zvyšuje jejich výrobu, ale za podmínky přísného dodržení standardů kvality zdravotnických prostředků.

Pro rozšíření výroby ve všech třech výrobních závodech Philips v USA investuje společnost několik desítek milionů dolarů do dalších nástrojů a forem, finálních montážních linek a testovacích zařízení. Kromě toho společnost přijímá další zaměstnance do výroby a zřizuje režim směn 24/7.

Léčba COVID-19 závisí na mezinárodní spolupráci

Protože léčba COVID-19 závisí všude na světě na dostatku plicních ventilátorů a jejich příslušenství, společnost Philips nadále spolupracuje s vládami, zdravotními institucemi a představiteli příslušných průmyslových odvětví, aby zajistila rozšíření výroby, získala pro ni více materiálu, součástí a finálních produktů a urychlila jejich přepravu mezi jednotlivými zeměmi. To je plně v souladu s výzvou k jednání Mezinárodní obchodní komory (ICC) a Světové zdravotnické organizace (WHO) z března 2020.

Společnost Philips věří, že v současnosti nedostatkové lékařské vybavení musí být co nejdříve dostupné všude na světě, a to při uplatnění spravedlivého a etického přístupu k přidělování dodávek podle aktuálních počtů pacientů na základě údajů ze statistik COVID-19 pro každou zemi a region (poskytovaných např. WHO a Johns Hopkins Coronavirus Resource Center) a na základě dostupné kapacity pro intenzivní péči. Philips může rozdělit objednávky na jednotlivé dílčí dodávky, které budou distribuovány postupně tak, aby společnost mohla současně pokrýt potřebu více zemí/regionů.