Obyvatelé domu byli neprodleně evakuování a radnice okamžitě poskytla ubytování, stravu a základní hygienické potřeby těm, kteří by ten den skončili takzvaně na ulici. Jelikož se ukázalo, že dům má poškozenou statiku, nebudou se lidé moci do svých bytů vrátit dříve, než bude provedena rekonstrukce domu. Obyvatelé z šesti bytů požádali o pomoc se zajištěním bydlení radnici. „Starší obyvatelé využili možnosti bydlení v domovech s pečovatelskou službou, ostatní upřednostnili nabídnuté obecní byty,“ uvedl starosta obvodu Martin Bednář.

Zdroj: zadavatel inzerce

Ocenil přitom práci zaměstnanců sociálního odboru. Ti pomáhali poškozeným se zajištěním potravin, oblečení i s výdejem respirátorů. Těm, u kterých to aktuální okolnosti vyžadovaly, pomohli s podáváním žádostí o dávky mimořádné okamžité pomoci na úřadu práce a ve spolupráci s pracovníky odboru bytového hospodářství řešili jejich bytovou situaci. V neposlední řadě jim poskytovali sociální poradenství.

„Prostřednictvím sociálního odboru jsme s těmito obyvateli být nadále v kontaktu v rámci výkonu sociální práce. Jde nám o to, abychom jim s ohledem na stále měnící se potřeby byli v těchto těžkých chvílích nablízku,“ zdůraznil dále starosta Martin Bednář.

Vzniklá situace nebyla lhostejná ani zaměstnancům Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih. Ti mezi sebou zorganizovali sbírku, jejíž finanční výtěžek byl použit na nákup věcí, které obyvatelé zasaženého domu aktuálně potřebují.

Zdroj: zadavatel inzerce

Městský obvod Ostrava-Jih zároveň vyhlásil veřejnou sbírku, jejíž finanční výtěžek pomůže obyvatelům domu, aby překonali jejich současnou tíživou sociální a ekonomickou situaci. „Finance poslouží především na rekonstrukci a nákup nového vybavení bytů. Výtěžek sbírky nebude poskytnut osobám, u kterých by poskytnutí bylo v rozporu s obecními morálními zásadami. Finanční podporu rozhodně nedostanou lidé, kteří explozi nelegální výrobou metamfetaminu způsobili,“ uvedl dále Martin Bednář. Sbírka potrvá do 30. 6. 2021, přičemž zájemci mohou přispět na účet 123-1957160267/0100. Vybrané peníze budou lidem předávány postupně. Nebudou tak na tuto pomoc muset čekat až do skončení sbírky do konce června.

Jelikož výbuch vymrštil věci z bytů až do vzdálenosti 60 metrů od domu, velký kus práce odvedli na místě také zaměstnanci Technických služeb Ostrava-Jih. Ti hned 25. 2. v ranních hodinách, tedy poté, co prostor zpřístupnila Policie České republiky, začali s celkovým úklidem. Pracovníci této příspěvkové organizace našeho obvodu odklidili kusy nábytku, velké části skla a další předměty, které původně patřily do vybavení bytů. Rovněž museli sundávat kusy oblečení, které po explozi zachytily větve stromů.

Zdroj: zadavatel inzerce

Ani tím však práce ještě nekončily. „Prvotní úklid proběhl v krátké době, ale problémem bylo velké množství drobných úlomků skla, které byly rozházeny v travnatých plochách i ve velké vzdálenosti od domu. K úklidu skla jsme nakonec museli použít vysavače, které jsou určeny k jinému účelu, neboť ruční úklid tak malých úlomků a na tak velké ploše byl nereálný,“ podotkl ředitel Technických služeb Ostrava-Jih Jaroslav Plaček s tím, že odpad při celkovém úklidu okolí domu nakonec zaplnil dva a půl kontejneru.

Samotná exploze zranila šest lidí. Sedmatřicetiletý muž utrpěl popáleniny na více než polovině těla, a skončil ve vážném stavu ve Fakultní nemocnici Ostrava. Kriminalisté už v souvislosti s výbuchem obvinili osmačtyřicetiletého muže.

Zdroj: zadavatel inzerce