Když se před čtyřmi lety jako jedna z nejmladších členů kandidátky SLK ucházela o zvolení do krajského zastupitelstva, mimo jiné uvedla: „Již v základech ekonomiky nás učili, že se každý podnikatel má chovat jako správný hospodář, který dosahuje zisků, jež využije k dalšímu rozvoji. Jen asi některým uteklo, že podnik je i město, kraj či stát!"

Spokojenost lékařů a sester rovná se spokojenost pacientů

Protože byla zvolena, může dnes porovnávat, jak rozdílný - či stejný - je Liberecký kraj z pohledu starostky a z pohledu zastupitelky.
„Z postu zastupitelky řešíte problémy kraje detailněji a s větším záběrem. V tomto je nejdůležitější důvěra ve vedení kraje, v radní i v úředníky, neboť se často jedná o problémy, který se intenzivně řeší a je nad sílu neuvolněného zastupitele u všeho být," říká žena z dokské radnice. „Z pohledu starostky se pak soustřeďuji na věci, které mají nějakým způsobem dopad na město, což jsou vlastně záležitosti celého Českolipska - zdravotnictví, doprava, školství, památky, kultura a možnosti dotací."
Podle Evy Burešové je důležité dělat práci tam, kde má člověk rád lidi: „Já Doksy miluji, přestože jsem takzvaná naplavenina, našla jsem tu v osmnácti letech opravdový domov a neumím si představit, že bych žila nebo starostovala někde, kde mě to nebere u srdce."
Přestože má Máchův kraj velmi ráda, není slepá ke zdejším problémům. „Je to v každém kraji podobné," vysvětluje. „Nejdůležitější jsou služby pro obyvatele: doprava, tedy kvalita i kvantita komunikací a spojů; v oblasti zdravotnictví českolipská nemocnice a školství, které musí být vyvážené regionálně a přitom mít odpovídající úroveň."
Sama by se v případě volebního úspěchu chtěla zabývat všemi zmíněnými tématy, jedno ale přeci jenom považuje za svou prioritu: „Je to českolipská nemocnice. Pokračování v další rekonstrukci a modernizaci, ale také práce na jejím dobrém jménu. Budou-li spokojeni lékaři a sestry, budou spokojeni i pacienti, a toto považuji za hlavní úkol vedení nemocnice," přibližuje zastupitelka, starostka a maminka dvou dětí.

Míň se rozčiluji

Za Starosty pro Liberecký kraj kandidovala už před čtyřmi roky proto, že pro ni hnutí znamenalo tým zkušených lidí - starostů. „My se nemůžeme skrývat za celostátní témata, nemůžeme mít schodkové rozpočty, nemůžeme mít zadluženou obec, nemůžeme mít předražené zakázky, protože na ně nemáme, nemůžeme si rušit školy a zakládat kongresová centra… Musíme přemýšlet jako podnikatel – za málo peněz hodně muziky," vysvětlila tehdy. Protože ji SLK nezklamalo, je letos na kandidátce znovu.
„Za největší úspěch období, kdy kraj vedlo SLK, považuji v našem regionu zahájení rekonstrukce českolipské nemocnice, stala se pro kraj jednou z priorit a budu chtít, aby tomu tak bylo i po volbách. Kraj se také začal o svůj majetek, který v regionu má, více starat. Proběhlo mnoho významných i menších oprav komunikací a modernizací dalších objektů, především školy, domovy mládeže i památky," chválí Eva Burešová.
Ona sama se prý za tu dobu také změnila: „Mám větší přehled o správě kraje. Míň se rozčiluji, že něco nejde, protože vím, proč to nejde, a naopak více se raduji z toho, co se podařilo, protože vidím, že se toho podařilo hodně," říká žena, která svůj volný čas věnuje hlavně rodině. A která doufá, že jí voliči opět dají důvěru. Její práce pro kraj ji totiž doopravdy baví.

Ing. Eva Burešová, 38 let
Od roku 2010 starostka města Doksy
Od roku 2012 krajská zastupitelka
Předchozí povolání: ředitelka obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero
Vystudovala Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakultu výrobních technologií a managementu, obor strojírenská technologie - příprava a řízení výroby.
Dvě děti.

Více info na www.starostoveprolibereckykraj.cz