Ocelářství navíc musí čelit dalším problémům, zejména neférovým dovozům oceli z Číny a jiných třetích zemí, kde vyrábějí ocel bez dodržování ekologických a sociálních pravidel. Společnost VÍTKOVICE STEEL se přesto rozhodla, že opět podpoří prostřednictvím nadačního fondu neziskové organizace i jednotlivce v Moravskoslezském kraji.

„Podporujeme dlouhodobě projekty zaměřené na pomoc dětem, seniorům, nemocným nebo jinak znevýhodněným lidem. Přestože ocelářství prochází složitým obdobím, chceme v těchto aktivitách pokračovat, patří mezi naše priority. Věříme, že konkrétní pomoc konkrétním projektům má smysl v každé době,“ vysvětlila Kateřina Nogolová, členka Správní rady Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL.

Zdroj: zadavatel inzerce

O finanční příspěvek mohly požádat spolky a organizace ale i jednotlivci, kteří zaslali zajímavý projekt se zaměřením na aktivity v oblasti vzdělávání, zdraví, sportu nebo sociálních služeb. Do letošní výzvy se v září přihlásilo rekordních 131 projektů. O to náročnější však bylo posuzování. Správní rada nadačního fondu nakonec vybrala 11 projektů.

„Těší nás, že byl letos tak velký zájem o podporu z našeho nadačního fondu, je to pro nás velmi povzbuzující, ale bohužel nemůžeme vyhovět každému. Ráda bych za vedení společnosti poděkovala všem žadatelům a popřála jim hodně úspěchů v jejich náročné a obdivuhodné práci. Vítězným projektům gratulujeme,“ doplnila Kateřina Nogolová. Tradiční slavnostní vyhlášení podpořených projektů se letos kvůli proti-koronavirovým opatřením nemohlo uskutečnit, a proto je společnost představuje alespoň touto cestou.

Projekty, které mají smysl!
Mezi úspěšnými subjekty letošní výzvy Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL je například KAFIRA - nezisková organizace poskytující služby dětem od 7 let a dospělým se zrakovým nebo kombinovaným postižením. Pomáhá v této oblasti už od roku 2002. Mezi její hlavní aktivity patří podpora soběstačnosti a samostatnosti v každodenním životě, pomoc při pracovním začleňování, aktivizační činnosti, poradenství a podpora rodičů, opatrovníků a dalších pečujících osob. Za peníze z nadačního fondu pořídí kompenzační pomůcky pro zrakově postižené.

Dalším projektem, který zaujal správní radu, je hřiště na Statku modrého Jednorožce. To chce u obce Velká Polom vybudovat spolek FOR HELP – AUTISMUS, který pomáhá dětem a lidem s autismem. Podporu získalo také ostravské Centrum náhradní rodinné péče dětí se zdravotním hendikepem. Finanční dar použije na zakoupení hloubkové kamery pro lepší pohyb nemocných dětí. Nadační fond podpoří i mobilní hospic Strom života, který poskytuje služby nevyléčitelně nemocným lidem a jejich rodinám, které se rozhodnou pečovat o své blízké doma. Mezi vybranými je letos také Agátka, na jejíž rehabilitaci nadační fond přispívá pravidelně. Finanční pomoc ale získají i další děti, které potřebují Intenzivní rehabilitaci nebo speciální terapii.

Zdroj: zadavatel inzerce

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL podpoří také šest projektů, které předložili zaměstnanci společnosti v rámci programu LIDÉ ZE STEELU POMÁHAJÍ. Týkají se většinou aktivit a pomoci pro děti, jejichž život s handicapem je těžší, než si umíme představit.

Pomáháme už od roku 2006
Vítkovický nadační fond přispívá na potřebné projekty v Moravskoslezském kraji už od roku 2006. Díky nadačnímu fondu například pořídilo Středisko výchovné péče Ostrava-Koblov, které je součástí Diagnostického ústavu pro mládež Ostrava-Kunčičky, novou multifunkční posilovací věž pro děti. Dalším z podpořených projektů je „Perpetuum mobile“ neziskové organizace Černí koně, která pomáhá hendikepovaným vyrovnat se s nepřízní osudu. Vítkovický nadační fond přispěl na speciální kola, která si bezplatně půjčují rodiny s dětmi s tělesným postižením.

Společnost VÍTKOVICE STEEL přeje všem krásné a pohodové Vánoce a hodně zdraví a štěstí v novém roce!

http://nadace.vitkovicesteel.com/
www.vitkovicesteel.com

Zdroj: zadavatel inzerce