Mnoho odborníků se však domnívá, že lidé překonali mentální bloky, a nabyté zkušenosti a pořízená vybavení povedou po krátkém období protireakce k širšímu využívání digitálních technologií, a to v běžném životě občanů, institucí i firem. Dále očekávají, že budou nejméně v následující dekádě dominovat hybridní formy, které si zachovají důležitý prvek přímého osobního kontaktu, zatímco řada úkonů už bude plně digitalizována. Příkladem takové hybridní formy může být osobní návštěva lékaře a eRecept.

Tyto výsledky dvouletého výzkumu o vlivu pandemie Covid-19 na digitalizaci české společnosti s výhledem do roku 2040 prezentovalo Technologické centrum Akademie věd ČR (TC) koncem července na evropské konferenci. Konference konaná v německém Karlsruhe se věnovala tématu posuzování dopadů technologií na společnost.  

Vznik projektu

Výzkumný projekt řešený ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze (ČZU) byl odpovědí na výzvu Technologické agentury České republiky (TA ČR) zaznamenat zkušenosti z reakce společnosti na pandemii Covid-19. Soutěž byla vyhlášena hned po skončení její první vlny. Výzkum se zaměřil na telemedicínu, digitální formy vzdělávání, 3D tisk a několik dalších forem digitalizace souhrnně nazvaných digitalizace života občanů. Všechny zmíněné formy digitalizace dostaly impuls pro jejich širší rozvoj a aplikaci v době restriktivních opatření zavedených kvůli pandemii Covid-19. Konečným cílem projektu bylo posoudit, zda zmíněný impuls proměnil podmínky pro uplatnění vybraných technologií natolik, že vytvoří trend proměny společnosti, zejména ve venkovských oblastech, kde se setkává s překážkami, jako jsou odlehlost a malá koncentrace obyvatel.

Zdroj: ©Robert Fuge/ KIT

Změny v e-commerce

Do expertní části projektu se zaměřením na jednu z částí digitalizace – e-commerce se zapojila společnost NetDirect. „To, že e-commerce meziročně roste a stává se nezbytným nástrojem všech prodejců, bylo patrné již dříve. Covid-19 zrychlil vnímání důležitosti e-shopů a podpořil jeho růst. Většina koncových zákazníků v onlinu již zůstane,“ říká k otázce změn, ke kterým došlo v internetovém obchodování během pandemie Covid-19 Daniel Lupinski, ředitel společnosti. „Bohužel jsme svědky více nešťastných událostí (Covid-19, invaze na Ukrajinu, vysoká inflace), které nám rychlý covidový růst e-commerce zase zpomalují. Respektive čísla se vrací zpět na ta „předcovidová“ a budou ještě dále lehce klesat. Na druhou stranu vnímám snahu firem posouvat svou e-commerce platformu. Moc dobře si totiž uvědomují, že zákaznická zkušenost je pro ně klíčová,“ doplňuje D. Lupinski k otázce současného výhledu. 

Zdroj: Technologické centrum Akademie věd České republiky

Jak odborníci hodnotí budoucnost?

Experti, kteří se zúčastnili v panelech a na workshopech, se vyjadřovali optimisticky a tvrdili, že dva roky pandemie podstatně proměnily chápání a postoje k digitálním technologiím. Diskutovali také určitá rizika, která může digitalizace přinést v horizontu příštích 20 let.

Na prvním místě považují za riziko ztrátu sociálního kontaktu, která může postupně vést k úplné izolaci některých sociálních skupin (např. staří lidé), a to i přesto, že je zde již řada digitálních nástrojů pro komunikaci a navazování kontaktů mezi lidmi.

Za další riziko považují oslabení důležitých návyků a režimu při distanční práci (typický home-office) či studiu, nebo i na straně pacientů v oblasti telemedicíny. To může ztěžovat pracovní nebo studijní výkon, nebo i bránit udržení hranice mezi prací či studiem a osobním životem. Někteří experti varovali před roztočením tzv. výkonnostního kolotoče, kde nebude prostor pro odpočinek.

Účastníci zmiňovali také nebezpečí, že výhradní digitalizace (zvláště pak komunikace mezi úřady a občany) může ohrozit skupinu občanů, která má z různých důvodů rezervovanost nebo nedostatečné schopnosti digitální technologie využívat. Nebo jednoduše nebude stačit zrychlujícímu se tempu doby – nevyhnutelně bude docházet k rozevírání digitální propasti.

O vývoji trhu v oblasti e-commerce v období příštích 20 let D. Lupinski dodává: „20 let je hrozně dlouhá doba. E-commerce se vyvíjí neskutečně rychle kupředu a predikovat pět let dopředu je poměrně odvážné. Určitě se však dočkáme rozšíření virtuální nebo rozšířené reality, chatbotů a dalších nástrojů, které nabídnou zákazníkovi ještě lepší zážitek z nakupování“.

 Zdroj: Technologické centrum Akademie věd České republiky