Celkové investice výrazně přesahují 100 milionů korun. Chceme, aby se děti cítily ve školách i mateřinkách hezky a zároveň nejen jim, ale i celému personálu, musíme poskytnout kvalitní zázemí. 

V ZŠ Moskevská během léta zateplíme půdu a vyměníme střešní krytinu. Zastaralé elektroinstalace obnovujeme ve Speciální základní a mateřské škole. Nové uliční fasády se dočkají ZŠ Amálská a Zd. Petříka. Kombinaci bílé s tmavě a světle šedou barvou jsme zase zvolili pro novou fasádu základní školy ZŠ Vašatova (na snímku), kde zároveň stavební firma provádí sanaci zdiva. Areál mateřské školy Na Vyhaslém osvětlíme novými lampami a rovněž připravujeme stavební úpravy vstupní haly ZŠ Doberská a učebny přírodopisu v 1. patře pro laboratorní práce.

Malovat a natírat se bude všude, kde je potřeba – celkem v šesti školkách a školách, ale i například v Naučném středisku ekologické výchovy Čabárna. V ZŠ Brjanská budou mít školáci po prázdninách rekonstruované šatny na tělesnou výchovu, samozřejmě včetně sociálního zařízení a chodby přiléhající k tělocvičně.

Letos budeme pokračovat rozsáhlou rekonstrukcí I., II. a hospodářského pavilonu MŠ v ulici Pod Kuklíkem ve Švermově. Staré pavilony byly v neutěšeném technickém i hygienickém stavu, a to včetně toalet i zázemí pro zaměstnance. Nahradíme je kvalitními zateplenými zděnými objekty s novou střechou. Pavilony budou splňovat nároky na energetickou efektivitu. Děti budou mít příjemnější a světlejší prostředí. 

Mezi největší investice v oblasti školství patří ale zateplení šesti pavilonů školy v Norské ulici, kde snižujeme energetickou náročnost budov a emise skleníkových plynů. Zároveň tak uspoříme finance vynakládané na vytápění. Bazén a tělocvična již zateplenou fasádu mají.

Budujeme také nové učebny v ZŠ Montessori v Pařížské ulici. Místnosti bývalé školní kuchyně, jídelny a také dílen, které dříve využívalo vrapické učiliště, předěláme tak, aby sloužily žákům Montessori.  Vznikne nová třída a odborná pracovna včetně zázemí. Dále sklad pomůcek a kancelář pro pedagogické pracovníky.

Připravujeme projekt konektivity škol a školek

Jedná se bez nadsázky o revoluční počin. Jde jak o napojení venkovní konektivity budov (optické datové kabely), tak instalaci vnitřních rozvodů, wifi apod. Počítá se i s nákupem nové IT techniky. V příštím roce tento projekt vysoutěžíme a počítáme s využitím dotace, která projekt za 150 milionů korun pokryje z 85 procent. Vzhledem k tomu, že dotace je vypsána pouze pro ZŠ, budovy MŠ rádi do-uhradíme.