Jakým tématům se v případě vašeho zvolení za senátorku chcete věnovat?

Celý profesní život se snažím pomáhat dětem i dospělým s jejich fyzickými a psychickými problémy. Při své práci jsem narazila na spoustu problémů, které nejsou plně legislativně ukotveny. Většinou se to dotýká těch, kteří se neumí účinně bránit – dětí, zdravotně postižených a seniorů. A na tyto skupiny bych se chtěla zaměřit. Koneckonců vychází to i z mého volebního programu.

Můžete nám váš volební program přiblížit?

Můj volební program?
To je jednoduché – nelhat, nekrást, chovat se slušně a pomáhat těm, kteří to potřebují

Vím, že hlavním úkolem Senátu je bdít nad kvalitou zákonů a být jakousi pojistkou našich legislativních procesů. Přesto si myslím, že neméně významnou činností senátora je pomáhat lidem a organizacím ze svého volebního obvodu. V této činnosti se chci zaměřit na tyto dvě priority:

1. Důstojný život seniorů

Čas je neúprosný a tak je jasné, že každý člověk jednou dosáhne seniorského věku. S přibývajícími roky se život člověka stává čím dál tím více složitějším. Chtěla bych se proto podílet z titulu senátorky na zlepšení informovanosti starší generace. Je nutno pracovat na zajištění klidu a bezpečí pro všechny seniory. Chci se zabývat větší spoluprací státu na vytváření podmínek pro dožití seniorů v domácím prostředí, pod heslem „Kvalitní život – klidné stáří – důstojné umírání".

2. Řešit problémy dětí

Velkou část profesního života jsem strávila prací s postiženými dětmi. Jako učitelka ve zvláštní škole a poté jako terapeutka metody ONE BRAIN jsem poznala mnoho dětí, které potřebují nejen vlídné slovo, ale i odbornou radu. Pomocí těmto dětem se chci zabývat i jako senátorka. Je mnoho nedořešených otázek v naší legislativě, jejichž řešení může pomoci začleňování dětí se zdravotním postižením do běžného života.

Mám ráda lidi a jsem šťastná, když jsou spokojení a usmívají se.

Spousta našich zákonodárců kumuluje své funkce, takže to někdy vypadá, že jejich pracovní den by musel mít 40 hodin, aby vše zvládli. Vy se budete v případě zvolení věnovat pouze práci v senátu?

V případě zvolení se budu věnovat senátorské funkci na plný úvazek. Domnívám se, že to ani není jinak možné. I když spousta našich politiků tvrdí, že si práci dokážou zorganizovat tak, aby zvládali vysokou politickou funkci, a zároveň ještě například řídili velkou firmu, nevěřím tomu. Něco určitě šidí. Dle mého názoru tím i uráží obyčejného voliče. Například taková pokladní na kase v supermarketu, když přijde utahaná po směně domů, může těžko pochopit, že jsou lidé, kteří zvládají zastávat několik funkcí za peníze voličů. Senát je na plný úvazek.

V minulosti většinou senátoři zvolení za Plzeň rychle zmizeli v Praze a v Plzni jsme je viděli až před dalšími volbami. Budete pracovat v Praze nebo pro Plzeň?

Dělala jsem si průzkum mezi Plzeňany a potvrdila se mi vaše teorie, že senátoři, až na pana Kulhánka, nebyli v Plzni moc vidět. Já chci, aby mým hlavním pracovištěm, pokud budu zvolena, byla Plzeň a ne Praha. Senátní obvod je Plzeňsko a Horažďovicko, a já chci pracovat pro naše město. Chci spolupracovat s radnicemi, neziskovými organizacemi, ale hlavně s občany, aby se Plzeňský kraj rozvíjel a lidem se zde žilo dobře.

Zdroj: ANO