Nežádoucí efekt Niagarských vodopádů

Odborníci vědí, že zatímco hluk pronikající zvenčí lze eliminovat vhodným situováním stavby, popřípadě volbou vhodných fasádních prvků, hluk, vznikající uvnitř prostoru, je nutné ,,uvěznit‘‘ v místě jeho samotného vzniku. Jedním z míst technického zařízení budov, která se podílejí na tvorbě vnitřního hluku, je odpadní systém pro odvod splaškové a dešťové vody. Ten o sobě totiž mnohdy ,,dává vědět´‘ nejrůznějším šploucháním, zurčením, šustěním a sykotem, tedy efekty, které patří spíše do nitra přírody než do komfortního interiéru. Vlivem proudění naráží voda rychlostí několika desítek kilometrů za hodinu na stěny potrubí. Nárazy jsou obzvlášť silné v místech přechodů mezi svislým a ležatým odpadním potrubím, tedy v místech oblouků, odboček, redukcí apod. Tento vysokofrekvenční zvuk navíc mnohdy znásobuje rezonance vzduchového sloupce v potrubí.

Odkaz na video: https://vimeo.com/67661364

Zájem o SKOLAN DB roste

Systém tichých odpadních trubek a tvarovek Skolan dB je schopen hluk účinně tlumit již v místě jeho samotného vzniku – uvnitř potrubí, a navíc i zamezit jeho vedení stěnou trubky. Děje se tak díky zvláštní molekulové struktuře a vysoké hustotě použitého materiálu, jehož složení je patentováno. Použitý polymer, obsahující minerální plnivo o vysoké molekulové hmotnosti, byl podrobován mnoha testům, které potvrdily, že trubky z něj vyrobeny tlumí hluk.

Zdroj: Asset Media

Vzhledem k tichosti – silnostěnnosti odpadních trubek a tvarovek Skolan dB lze dosáhnout hodnot hluku, které se blíží prahu vnímání lidského sluchu. Při testování bylo dosaženo hodnot výrazně nižších, než jaké vyžaduje DIN 4109 – norma, stanovující hlukové podmínky v prostorách chráněných před hlukem. Naměřená hodnota byla dokonce nižší, než požadavek přísnější německé směrnice VDI 4100.

Zdroj: Asset Media

Letitými výrobními zkušenostmi se bezpečně potvrdila stavebními fyziky předpokládaná skutečnost, že pouze nestejnorodá struktura materiálu v kombinaci s vysokou hustotou a tloušťkou stěny dokáží účinně tlumit zvuk. Jen v takových materiálech se totiž pohlcený zvuk mění v teplo a neprochází (je účinně tlumen).

Shrnutí nejdůležitějších výhod a vlastností systému Skolan dB do bodů

tlumení hluku 20 dB (A) dle zkoušek provedených podle normy DIN EN 14366 zkušebnou Frauenhofer Institut für Bauphysik ve Stuttgartu, s běžnými objímkami s gumovým těsněním,
tlustostěnný systém s vysokou měrnou hmotností 1,6 g/cm3,
splňuje ochranu proti hluku dle DIN 4109 max. 30 dB (A) i Směrnici VDI 4100 max. 25 dB (A),
kompletní dodávaný program od DN 56 do DN 200,
odpovídající délky s vloženým břitovým těsněním,
těsnění odolné proti olejům a tukům (NBR) je k dostání ve všech dimenzích,
certifikace pro centrální vysavače pro DN 56 až DN 150,
jednoduchý nasouvací systém zaručuje časově a cenově výhodnou montáž,
chemická stabilita od pH 2 do pH 12 – použité pro odpady z domácností,
stálý v horké vodě – krátkodobě do 110 °C,
není třeba žádných nákladných nástrojů při montáži,
čisté užití při rekonstrukcích,
jednoduchá doprava,
odolný proti korozi,
recyklovatelný,
stabilní v deformaci, 
dlouhá životnost.

Zdroj: Asset Media

Závěr

Systém tichých odpadních trubek a tvarovek Skolan dB svými vlastnostmi maximálně splňuje požadavky související s hygienou vnitřního prostředí. Rozhodnete-li se pro něj a do vašeho obydlí ho zabudujete, potom si nejen zvýšíte úroveň bydlení, ale předejdete nepříjemným okamžikům, které by hluk z odpadních trubek ve vaší nové nemovitosti vytvořil.