Ostravské kulturní organizace vás zvou na komentované prohlídky, workshopy, přednášky, koncerty a další aktivity zdarma i ve večerních hodinách. Festival bude zahájen v sobotu 15. června v 17 hodin na Masarykově náměstí a na různých místech Ostravy bude končit až o půlnoci.

CESTOVÁNÍ ČASEM
Prozkoumejte společně s dětmi historii našeho města a užijte si prvorepublikovou atmosféru, kterou pro vás u příležitosti oslav 100 let Velké Ostravy přichystaly Nová radnice města Ostravy a Radnice Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. S památkáři Martinem Strakošem a Romanou Rosovou z Národního památkového ústavu se projděte Ostravou od hasičské zbrojnice až po Novou radnici. Nebo se rovnou vydejte na Cestu do pravěku v Minikině Kavárna.

KREATIVITĚ SE MEZE NEKLADOU
Zapojte se do nejrůznějších workshopů, performance a tvůrčích dílen. Pro děti jsou připraveny kvízy, tajenky a mnoho dalších zábavných úkolů. Ve Střední umělecké škole Ostrava si vypalte keramiku starověkou japonskou technikou Raku z recyklovaných hlín a glazur. V Galerii výtvarného umění v Ostravě se vyfoťte na památku s rekvizitami z dob slavné malířky Toyen. V Galerii Díra se zúčastněte některého z fotografických workshopů. V Antikvariátu a klubu Fiducia se zapojte do hravého workshopu a performance. V Ostravském muzeu s dětmi sestavte mozaiku velkoměsta od zrodu Velké Ostravy roku 1924 až po jeho dnešní podobu. V Hasičském muzeu města Ostravy si vyzkoušejte hašení historickou technikou, v TyfloCentru Ostrava se na chvilku staňte nevidomými a v Oblastním spolku Českého červeného kříže se naučte zachraňovat životy. Nezapomeňte si opéct párek v Národním zemědělském muzeu a pak se ještě vydejte na poznávací cestu do historie kolejové dopravy v Ostravě v Železničním muzeu moravskoslezském. A ještě vás také čeká prohlídka depozitáře historických vozidel Dopravního podniku Ostrava.

Zdroj: Lukáš Ston

FESTIVAL NEKONČÍ SETMĚNÍM…
Až do nočních hodin můžete sami i s průvodci prozkoumávat tajuplná zákoutí ostravských muzeí a galerií. Volné i komentované prohlídky výstav nebo budov pro vás připravili v městské galerii PLATO Ostrava, ve Slezskoostravské galerii, ve Futureu, v GDM contemporary, ve Vile Hanse Ulricha, v MUSEu+. Industriálním muzeu v Ostravě, ve Výtvarném centru Chagall, v Muzeu a Galerii Mlejn, v Galerii Gong, v Galerii Jáma 10 a nově také v ostravském studiu České televize. A jako letošní bonus si můžete užít prohlídku Bytového muzea v Jubilejní kolonii v Hrabůvce. Své cestování časem zakončete třeba v Městském ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA) a zkuste tam navrhnout, jak bude Ostrava vypadat v budoucnosti.

FutureumZdroj: Lukáš Ston

PRAKTICKÉ INFORMACE
K přepravě mezi zapojenými institucemi můžete využít bezplatné muzejní autobusové linky Dopravního podniku Ostrava. Podrobný program a jízdní řády najdete na www.ostravskamuzejninoc.cz nebo také v mobilní aplikaci Ostravská muzejní noc, kterou připravili vývojáři z Blue Lemons. Na některé programy je nutné se rezervovat předem na webu Ostravské muzejní noci v týdnu od 10. června. Projekt je spolufinancován z rozpočtu statutárního města Ostravy.

Zdroj: zadavatel inzerce

OSTRAVSKÁ MUZEJNÍ NOC se poprvé uskutečnila v roce 2009, kdy se jí účastnilo pouhých 9 subjektů. S každým dalším rokem narůstal počet institucí a zvyšoval se i počet evidovaných vstupů. Nejvíce institucí (celkem 41) se zapojilo v roce 2018. Nejvíce vstupů (celkem 28 576) bylo evidováno v roce 2017. Autobusové muzejní linky přepravují návštěvníky Ostravské muzejní noci zdarma od roku 2010. Slavnostní zahájení před budovou Nové radnice se koná od roku 2013, letos poprvé se uskuteční na Masarykově náměstí. V roce 2020 se festival nekonal z důvodu koronavirové pandemie. Cílem festivalu je propagovat kulturní instituce ve městě.

Zdroj: Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace

OCHUTNÁVKA Z FESTIVALOVÉHO PROGRAMU:
17.00–23.30 Ostravské muzeum
Prohlídky expozic, swingování a workshop Jak dobře znáte Ostravu?
17.00–24.00 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Volná prohlídka výstav Toyen, Viktora Freša, Jitky Válové, workshopy, koncert a tvůrčí dílny.
17.45–23.00 Nová radnice města Ostravy
Automobiloví veteráni, tančírna Flying Hoopers, hudební program DJ Horse a Kaczi, módní přehlídky.
16.30–23.00 Radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Komentované prohlídky radnice, přednáška, fotokoutek, výstavy a workshopy pro děti.
17.00–24.00 CKV, Vila Hanse Ulricha
Volná prohlídka výstavy umělců působících na Akademii výtvarného umění v Poznani.
16.30–22.00 CKV, Minikino Kavárna
Projekce filmů Cesta do pravěku a Palm Springs.
17.00–22.00 PLATO Ostrava
Volné a komentované prohlídky výstav a budov, finální tečka zavírání otočných stěn.
18.00–22.00 Antikvariát a klub Fiducia
Hravý workshop a performance Živá kniha aneb Zahrejte si s námi kešku v antikvariátu.
17.00–24.00 Výtvarné centrum Chagall
Volné i komentované prohlídky výstav Jana Václava Sládka a Petra Sikuly.
18.00–23.00 Muzeum a Galerie Mlejn
Volná prohlídka výstavy klientů Mens Sana a komentované prohlídky expozice mlýnků a šrotovníků.
16.00–21.00 Galerie Jáma 10
Volná prohlídka výstavy Sofie Prusalis.
18.00–24.00 Galerie Gong
Volná prohlídka výstav Krištofa Kintery, Polská abstrakce & svět a tvůrčí dílna.
17.00–23.00 Národní zemědělské muzeum Ostrava
Volná prohlídka stálých expozic a výstav, workshopy a opékání špekáčků.
16.00–24.00 Hasičské muzeum města Ostravy
Prohlídka výstavy a ukázky historického hašení a ruční hašení pro děti a jejich doprovod.
17.00–23.00 Železniční muzeum moravskoslezské
Komentovaná prohlídka výstavy s možností interaktivního vyzkoušení historického zařízení.
17.00–24.00 Futureum
Malování na břidlici, tvorba mašlí, vyšívání hedvábím a výroba ozdob z těstovin.
17.00–23.00 GDM Contemporary
Volná a komentovaná prohlídka výstavy Timeward, animační výtvarný program pro děti.
17.00–23.00 Slezskoostravská galerie
Volná prohlídka výstavy Equilibrium a Historie Slezské Ostravy.
17.00–23.00 Galerie Díra
Prohlídka výstavy, přednáška a workshopy kyanotypie, strukáže a camery scury.
17.30–22.00 Národní památkový ústav
Komentovaná procházka městem a výstavou Obrazy ze života našeho kraje.
17.00–22.00 MUSEum+. Industriální muzeum v Ostravě
Volná prohlídka výstavy mapující historii vysokých pecí a rodinná hra.
18.00–24.00 Dopravní podnik Ostrava
Volná prohlídka expozice historických vozidel.
17.00–22.00 Střední umělecká škola, Ostrava
Malování hennou, vypalování keramiky, výroba klíčenek, odlévání a dekorování sádrových reliéfů.
19.00–23.30 TyfloCentrum Ostrava
Komentované prohlídky a praktické ukázky ze života nevidomých.
18.00–24.00 Oblastní spolek Českého červeného kříže
Přednášky, ukázky sanity, výuka první pomoci a fotokoutek.
17.00–24.00 Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA)
Výtvarný ateliér malého urbanisty, kvíz a zábavná aktivita Staň se uličníkem.
18.00–21.00 Česká televize
Komentované prohlídky zákulisím ostravského studia České televize Ostrava.

BONUS:
18.00–23.00 Bytové muzeum Jubilejní kolonie
Individuální i komentované prohlídky bydlením v dělnické kolonii na konci 30. let 20. století.