ROZSÁHLÉ INOVACE
Největší úspory emisí oxidu uhličitého umožňuje důsledný přechod tohoto hi-tech závodu na energii z obnovitelných zdrojů.
  Především díky tomu se podařilo snížit emise CO2 z původních 45 tisíc tun ročně na současné 3 tisíce tun. Tento objem se nyní sníží díky dalším kompenzačním opatřením.
  „Od druhé poloviny tohoto desetiletí budeme pro výrobu vozů a komponentů v našich výrobních závodech v České republice využívat výlučně uhlíkově neutrální energii,“ uvedl člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO zodpovědný za za oblast výroby a logistiky dr. Michael Oeljeklaus a dodal, že při realizaci tohoto záměru je naprostým průkopníkem závod ve Vrchlabí.
  „Bude naprosto hoden své role hi-tech závodu i v šetrnosti k životnímu prostředí a energetické efektivitě,“ocenil vrchlabský podnik dr. Michael Oeljeklaus s dodatkem, že mimořádný význam při přechodu závodu na uhlíkově neutrální výrobu mají rozsáhlá a cílená úsporná opatření, kdy se díky modernizaci vytápěcí soustavy závodu v letech 2012 a 2013 podařilo snížit roční spotřebu energie o 6700 MWh. Začátkem roku 2020 pak společnost ŠKODA AUTO své úsilí o snižování spotřeby energie v závodě Vrchlabí dále zvýšila tím, že v něm aktuálně realizuje dalších dvanáct projektů, které ušetří více než 2000MWh tepelné energie a téměř 1800 MWh elektřiny.

SÁZKA NA ALTERNATIVNÍ ZDROJE
Mezi realizované projekty patří například uzavření nevyužívaných okruhů topení, úsporná regulace teploty v halách a speciální řízení výměny vzduchu. Kromě toho je osvětlení řady prostor v areálu závodu vázané na provozní dobu.
 Pro zjištění případných tepelných úniků se používá termokamera, která dokáže odhalit tepelné ztráty nejen na plášti budov, ale také ztráty otopné soustavy. Díky identifikaci ztrát je možné vzniklé úniky řešit a tím uspořit teplo a tedy i emise CO2.
 Společnost ŠKODA AUTO navíc při snižování emisí CO2 v závodě Vrchlabí sází i na důsledné využívání alternativních energií, kdy z průměrné roční spotřeby, která si vyžádá zhruba 47 tisíc megawatt hodin, připadá 88 procent právě na obnovitelné zdroje.
 Jediným využívaným fosilním zdrojem energie je v současné době zemní plyn, který bude od roku 2021 postupně nahrazován uhlíkově neutrálním metanem z bioplynových stanic. Do plného nasazení alternativních zdrojů budou zbylé emise CO2 vyváženy pomocí dalších opatření a nákupem uhlíkových kompenzací.

POMOC DEŠTNÝM PRALESŮM

Těmito takzvanými uhlíkovými kredity společnost ŠKODA AUTO podpoří projekty na ochranu klimatu, jako například výrobu energie z obnovitelných zdrojů v Indii nebo na ochranu deštných pralesů.
 Automobilka ŠKODA AUTO dlouhé roky podporuje i další ekologické aktivity. Například v letošním roce vysadí v okolí vrchlabské továrny na 40 tisíc stromků. Tuto akci v polovině května zahájilo 29 zaměstnanců. Mezi nim nechyběl ani vedoucí vrchlabského podniku Ivan Slimák.
 Kromě zvelebení okolí vrchlabské automobilky nezapomněla firma ani na nedaleké Krkonoše, kde ve Špindlerově Mlýně vysázeli její zaměstnanci na 2 tisíce nových sazenic. (pi)