MUDr. Jiří Mašek 30 let pracoval jako záchranář, z toho 14 let ve vedení královéhradecké záchranky. Zavedením unikátního systému resuscitace v terénu se zapojením tzv. first responderů přispěl k navýšení úspěšnosti zdravotníků při záchraně životů. Zdravotnictví a bezpečnost jsou jeho hlavními tématy, kterým se věnuje od roku 2017 jako poslanec za Královéhradecký kraj, kde působí také jako městský zastupitel. 

Celých 7 let jste působil jako ředitel Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje. Jak se v té době záchranka posunula?

Jsou to krásné vzpomínky. Práce v kolektivu skvělých spolupracovníků, zachraňování životů, budování záchranky do dnešní podoby. Dnes je naše královéhradecká záchranka na světové úrovni, i díky efektivnímu využití letecké záchranky. Snažili jsme se být progresivní a stále posouvat záchranku dál. Kéž by šly věci takto kupředu i v rámci celé ČR.

Vaším tématem je vedle zdravotnictví také bezpečnost. Nevnímají občané výdaje za bezpečnost jako zbytečné?  

Víte, to jsou věci, které si lidé ani tak neuvědomují, dokud nepřijde nějaká krize. To je dobře vidět na opatřeních proti šíření nového koronaviru. První vlnu epidemie jsme zvládli skvěle a nyní bojujeme s druhou vlnou. Jde o největší zdravotnickou krizi, která kdy naši zemi potkala. S určitým zadostiučiněním je však třeba říci, že jsme šestou nejbezpečnější zemí světa a děláme maximum pro to, abychom tuto pozici udrželi, mimo jiné i důslednou migrační a azylovou politikou. Jsem také předkladatelem části zbraňové legislativy, kde bráníme naše držitele zbraní před některými nesmyslnými požadavky z Bruselu. 

Co bylo vlastně impulsem, že jste se rozhodl kandidovat do Senátu?

Jsem třetí rok v parlamentu a jako poslanec se snažím prosazovat v oblasti bezpečnosti a zdravotnictví zákony pro lidi, zbývá mi rok práce. Senát mi dá možnost dotáhnout některá má rozpracovaná témata do konce, ať se to týká migrace, zbrojních zákonů, činnosti záchranářů, zdravotníků a příslušníků bezpečnostních složek a další. Na druhé straně mě zajímá také rozvoj regionu a města, ze kterého pocházím – tedy silniční a železniční doprava, startovací byty, výstavba fotbalového stadionu, oprava Benešovy třídy a řada jiných projektů. Dva roky pracuji jako koaliční zastupitel v Hradci Králové a chci tyto úkoly pro město a region dodělat. Ze záchranky jsem zvyklý jít za svým a dotahovat věci do konce.

Máte čas sám na sebe? Čemu se během svého volna věnujete?

Přiznávám se, že sebe i rodinu často kvůli pracovním povinnostem poněkud zanedbávám. Alespoň mohu tímto poděkovat manželce za trpělivost, kterou se mnou těch mnoho společně prožitých let má. Ale i tak se snažím být ve svém volném čase co nejvíce s vnoučaty. No a nemohu nezmínit mé automobilové veterány, které opravuji a sbírám celý život. To je má velká vášeň. Stará, dokonale jednoduchá technika a vůně oleje a benzinu, to mě fascinovalo již  od útlého mládí.

Královéhradecký kraj bývá hodnocen jako jeden z nejpřívětivějších krajů pro žití. Dovedete si představit, že byste žil jinde? 

V Hradci jsem se narodil, žiju tady se svou rodinou, tady pracuji jako lékař i jako politik. Celý kraj znám z pozice záchranáře včetně všech jeho záludností, ale hlavně přírodních krás a skvělých lidí, kteří tady žijí. Jsem patriot každým coulem.

Zadavatel: ANO 2011
Zpracovatel: Production TEAM s.r.o.